Aeg muuta riigiaparaat efektiivsemaks

Riigikorraldus on vaja uuendada tulevikunõuetele vastavaks. Riigi poolt inimestele pakutavad teenused peavad olema võimalikult bürokraatiavabad, personaalsed ja arvestama iga inimese eripärasid ja vajadusi.

Riigi kohustus on mitte segada inimestel tulusalt töötada ja äri teha. Riik võib olla kodanikule teener, nõuandja või teenusepakkuja, aga mitte lapsehoidja. Liigse bürokraatia vältimiseks peame vähendama regulatsioonide ja õigusloome mahtu ning automatiseerima erinevaid teenuseid. Õigusnormide kehtestamisel peab võtma kasutusele reegli „üks sisse, kaks välja.“

Süsteemi korrastamisel tuleb eesmärgiks võtta ministeeriumide halduskoormuse vähendamine. Ärgem laskem ametiasutustel enda õigustamiseks välja mõelda uusi ülesandeid ja tegevusi. Vastupidi, igasugused tarbetud tegemised on võimalik ära jätta, eristada oluline ebaolulisest ja keskenduda vormi asemel sisule. Samuti peab lõppema igasuguste teenuste dubleerimine. Avalikus sektoris tuleb laialdasemalt võtta kasutusele nüüdisaegseid digilahendusi ning vajadusel anda mittestrateegilised teenused ja ülesanded üle erasektorile. Riigiaparaat on vaja suunata näoga inimese suunas.

Riigikorraldus on vaja uuendada tulevikunõuetele vastavaks. Riigi poolt inimestele pakutavad teenused peavad olema võimalikult bürokraatiavabad, personaalsed ja arvestama iga inimese eripärasid ja vajadusi. Kui personaalset teenust suudavad pakkuda ettevõtted, siis miks ei võiks seda pakkuda riik. Personaalse riigi ehitamisel peame lähtuma kodanike vajadustest, mitte ametnike mugavusest. Inimestel peab olema riigi või kohalike omavalitsustega suhtlemisel üks kas digitaalne või füüsiline kontaktikoht, kus saab kõik asjad ilma liigse bürokraatiata lahendatud. Selleks tuleb läbi viia põhjalik teenuste ja halduse reform.

Reformimisega seoses on aeg ellu äratada meie IT-tiiger. Isikustatud teenuste süsteem eeldab riigilt head ja terviklikku IT-võimekust ning andmetöötlust. Terviklik tähendab seda, et erinevad ametkonnad ei ehita oma suva järgi asju üles, vaid arendatud süsteemid suudavad omavahel turvaliselt ühilduda. Andmetöötlust ei pea aga kartma, sest konkreetse teenuse saamiseks saab alati anda spetsiaalse nõusoleku andmete menetlemiseks riigi süsteemides. Menetlus muutub aga kordades lihtsamaks ja ka riigile odavamaks, sest ei pea tõendeid, avaldusi jne taga ajama erinevate ametkondade vahel ja töötundide arv kuskil väheneb oluliselt.

Olgugi, et iga investeering kujutab endas kuluallikat ja kaasaegsed IT-süsteemid ei ole odavad, siis nutikalt toimetades saab tulevikus olulise kokkuhoiu ja personaalse riigi lahendus võib olla ka suurepärane ekspordiartikkel. Riigi muutmisel efektiivsemaks on vaja langetada vajalikud otsused ning asuda tegudele. Kõik on võimalik!