Aeg ühiselt tegutseda

Viiruse leviku peatamiseks väljakuulutatud eriolukord on asetanud meid kõiki uude maailma. Eriolukorra väljakuulutamise päevast alates seiskus majandustegevus peale turismiga seotud ettevõtete ka väga paljudes teistes sektorites. Koondamiste laine on alanud. Töö kaotanud inimesed hakkavad end töötuna arvele võtma. Ettevõtted, kel on käibevara rohkem ja kes on võimelised tegutsema, saavad töötukassast abi töötajatele palga maksmisel.

Need esimesedki lahendused olid visad tulema, kuid majanduse elavdamiseks tulevikus on vaja märkimisväärselt kompleksemat lahendust.

Väga paljud firmad on tegutsenud toimetuleku piiril ka aastaid enne kriisi puhkemist. Eriolukord on neile sisuliselt surmahoop. Isegi kui langetatakse kiired otsused, jäädakse võlgu riigile ja lepingupartneritele. Läheneme olukorrale, kus kõik on kõigile võlgu. Ehkki ettevõtja peabki arvestama teatud riskidega, täna on ta praegu sundseisus. Kui suurettevõtted, kellel on rohkem käibevara, saavad veel kuidagi hakkama, siis väikeettevõtlus on Eestis tugevasti pihta saanud.

Kui riik ei leia lahendusi/toetusi ettevõtjatele, pole meil enam ju eestvedajaid, kes siin elavatele inimestele tööd pakuvad. Inimeste toimetuleku tagamine on esimene samm, kuid järgmisena peab tagama, et ettevõtlus Eestis säiliks.

Meil on väga palju tarku inimesi Eestis, kelle abiga suudaksime riigi kriisist välja tulla. Riik on igasugustele sihtasutustele uuringuteks eraldanud miljoneid eurosid. Pange need inimesed ja asutused riigi jaoks sisuliselt tööle. Kiireks analüüsiks on materjali piisavalt, alustades varasematest kriisidest ja lõpetades teiste riikide sammudega kriisi ajal. Sellest analüüsist peab aga sündima lahenduste/toetuste pakett, mis siis viidaks ka sisuliselt ellu. Ei tohi piirduda sõnavahuga – analüüsime, tegeleme jne.

Tekkinud kriis on vaja ära kasutada muudatuste läbiviimiseks. Ei taha kasutada sõna reform, kuid hetkel on pakutud võimalus asuda muudatuste teele. Vaja on ka poliitikute sisulist koostööd, koalitsiooni ja opositsiooni ühist pingutust. Maailmavaade ei puutu asjasse. Majanduse ergutamine on ülimalt oluline.

Mida saame kõik teha? Keerulisest ajast hoolimata peab säilitama rahu. Oleme mõistlikud ega külva paanikat. Võimalusel korral aitame teineteist. Ettevõtluses on aeg tulla lepingupartnerile vastu: ajatada võhu, langetades hindu. Pangad peavad olema füüsiliste ja juriidiliste isikute suhtes mõistlikud ning vastutulelikud. Maksepuhkuste vormistamine peab toimuma odavalt, kiiresti ja valutult. Siin saavad pangad ise näidata head eeskuju, ja seda ilma riigi sekkumiseta.