Kollektiivse pöördumise arutelu põhiseaduskomisjonis

8. juunil oli au osa võtta Riigikogu põhiseaduskomisjoni istungist, kus oli arutelu kollektiivse pöördumise „Ka kõrgemad riigiteenistujad saavad väiksema palgaga hakkama” üle.
Kõigepealt kasutan võimalust ja tänan kõiki 1292 inimest, kes andsid kollektiivsele pöördumisele oma allkirja. Poliitikute priiskamine on tekitanud ühiskonnas tähelepanu ja järelikult on oodatakse muutusi. 

Väljendasin ennast põhiseaduskomisjonis järgmiselt:

"Lugupeetud põhiseaduskomisjon

Mul on suur au esindada 1292 inimest, kes andsid kollektiivsele pöördumisele pealkirjaga „Ka kõrgemad riigiteenistujad saavad väiksema palgaga hakkama” oma allkirja.

Allkirjastajad leidsid, et kõrgemate riigiteenijate seadustest tulenev palgatõus kriisi ajal riivas inimeste õiglustunnet ja et riigikogu ning valitsus peavad käituma ettevõtjaga solidaarselt ja raskel ajal vähendama kõrgemate riigiteenijate ametipalka, kaotama ära Riigikogu liikme kuluhüvitise ning vähendama erakondade rahastamist poole võrra.

Tegemist oli viimase Eesti Vabaerakonna algatusega. Eesti Vabaerakond juhtis oma eksistentsi jooksul korduvalt tähelepanu poliitikute priiskamisele ja esitas nii petitsioone kui ka vastavaid seaduseelnõusid riigikogus.
Kaks aastat järjest ehk koroonapandeemia ajal on kõrgemate riigiteenijate palgad tõusnud. Leian, et riigi kärpeplaan on aga saanud alguse valest otsast. Erakonnad, valitsus ja Riigikogu liikmed peavad andma isiklikku eeskuju ehk kärpimine peab saama alguse kõrgemate riigiteenijate palkade ja hüvede vähendamisest.

Loodame, et kollektiivne pöördumine ei jää tolmu koguma põhiseaduskomisjoni sahtlisse, vaid selle teemaga tegeletakse sisuliselt ja jõutakse välja seadusandliku algatuseni ning võetakse see ka riigikogu poolt seadusena vastu.

Tänan tähelepanu eest. "

Videosilla juures viibis ka Eesti Tulevikuerakond - TULE esindaja Heiki Lill, kes pidas põhiseaduskomisjoni esimehe kommentaare ja seisukohti arrogantseks. Pidasin ka ise üllatavaks, et komisjoni esimees pidas pikka monoloogi ja väitis, et paljud sarnased eelnõud on juba menetluses, kuid märkis siiski ära, et ka vastavasisuline eelnõu lisatakse vajalike seaduseelnõude menetlemise juurde. Ootame huviga, kas see ka reaalselt aset leiab või läheb ka selle rahvaalgatusega samamoodi nagu paljudega - jäävad igaveseks kuhugi komisjoni tolmu koguma. 

Kindlasti hoiame kollektiivse pöördumise käekäigul ka edaspidi silma peal.