Lasteaia kohatasu kaotamisest

Lasteaial on täita oluline roll lapse kujunemisel ning see on osake alusharidusest. Samuti aitab lasteaed lõimuda Eesti ühiskonda ja annab võimaluse varakult omandada eesti keel. Arvestades migratsioonipoliitikat, on eesti keele õppe kohustuslikkus juba alates lasteaiast äärmiselt vajalik.
Niimoodi tagame võrdsed võimalused ühiskonnas kõikidele uutele tulijatele ja loome silla erinevate kultuuriruumide vahele.

Väga palju on olnud arutelu lasteaia kohatasu ja selle maksumuse osas. Lapsevanemate jaoks on tegemist väga selge majandusliku kuluga. Tartlasi on kohatasu teema eriti puudutanud, sest tasu on siin 70,50 eurot, mis on 15% eelneval kalendriaastal kehtinud Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud palga alamäärast. Lubatud on küsida 20 % palga alammäärast ja Tartu on võtmas sellest maksimumi.

Üle 10 protsendi palga alammäärast on kohatasu näiteks Tallinnas, Viljandis, Pärnus, Kiili, Viimsi ja Rae vallas. 10 protsenti alampalgast on kohatasu Saku, Saue, Raasiku ja Kohila vallas. Lasteaia kohatasud on regiooniti väga erinevad. Samuti on hind sõltuv ka laste arvust peres. Paljulapselistele peredele on linnad ja vallad teinud soodustusi. Kindlasti sõltub siin kõik ka valdade võimekusest ja prioriteetidest.

Eesti kestab, kui meie inimesed saavad endaga hakkama ja perekonnad tunnevad end hästi. Iga laps loeb. Riik saab panustada elukeskkonda, kus lapsed on soovitud ja oodatud. Samuti peab pakkuma lahendusi, mis suurendavad regionaalset võrdsust ja tagavad inimväärse elu kõikjal Eestis. Tõrvas, Türil või Tapal peab olema sama hea elada kui Tallinnas või Tartus. Kõigil lastel peab olema võimalik käia tasuta kodulähedases lasteaias ja arendada end ühes tasuta huvialaringis. Kui riik kompenseerib kohalikele omavalitsustele lasteaia kohatasu maksumuse, siis saavad kohalikud omavalitsused omakorda võimaldada lastele vähemalt ühe tasuta huvialaringi.

Vabaerakond esitas 18. oktoobril riigikogus eelnõu, mille eesmärgiks on tagada igale lapsele tasuta kodulähedane lasteaiakoht. Eelnõuga vähendatakse lapsevanemate majanduslikku koormust ja näidakse, et pere on väärtustatud ning demograafia küsimusi peetakse oluliseks. Kindlasti toob muudatus kaasa riigile kulutusi, sest kohalikule omavalitsusele on vaja muudatus kompenseerida. Katteallikana saab aga kasutada riigi valitsemiskulude vähendamist või jätta ära Eesti Energia aktsiakapitali suurendamine riigieelarvest.

Oluline on märkida, et lasteaia kohatasu kompenseerimist on oma sõnades toetanud kaks valitsuserakonda ja peale Vabaerakonna ka veel üks opositsiooniline jõud riigikogus.

Tasuta lasteaiakoha toetamiseks liituge grupiga: https://www.facebook.com/tasutalasteaiakoht/ 

Loodame, et seekord saavad head mõtted teoks.


foto: Märt Meesak