Metsarahu manifesti arutelu

24. septembril toimus Riigikogu konverentsisaalis kollektiivse pöördumise „Metsarahu manifest“ avalik istung, millest võtsid osa lisaks pöördumise algatajatele ka erinevate huvigruppide esindajad.

9. märtsil 2018. a algatas Vabaerakond petitsiooni, kus kutsus üles kõiki toetama metsarahu manifesti oma allkirjaga. Olime seisukohal, et Eesti metsad vajavad tasakaalukat majandamist ja metsade raiumine peab olema vastavuses metsade samaväärse taastumisega. Vabaerakond kogus Metsarahu manifestile kolme kuuga 1649 allkirja. 15. juunil andsid erakonna aseesimees Kaul Nurm ja juhatuse liige Vahur Kollom riigikogu aseesimees Enn Eesmaale kogutud allkirjad üle. Riigikogu juhatuse otsusega võeti kollektiivne pöördumine „Metsarahu manifest“ menetlusse ja edastati see menetlemiseks keskkonnakomisjonile.

Algatajatest võttis arutelul sõna Vabaerakonna aseesimees Kaul Nurm:


Videokokkuvõtet metsarahu manifesti arutelust saab vaadata siit: