Raivo, mis juhtus?

Sisejulgeoleku tagamine ja korruptsioonivastane võitlus kuuluvad siseministri haldusalasse ja jääb mõistmatuks, millist küsimust täpselt on justiitsminister lahendama asunud. Korruptsiooni vastu võitlemisel oli justiitsminister aastaid tagasi hoopis ise üks selle vastase võitluse eestkõnelejaid.

Kas laiendame korruptsiooni mõistet?

Laenud ja toetused olid majanduskeskkonna elavdamiseks vajalikud, kuid nende jagamine ei toimunud võrdsetel alustel. Võrdsemate seas oli võrdsemaid ja kaudselt lõhnas nii mõnigi asi korruptsiooni järele. Haridusministri käitumine ja selle ümber toimunud sõnavõtud aga tõestasid, et korruptsiooni puudutavatest koolitustest on poppi teinud just kõrgemad riigivõimu esindajad. Prokuröride ja kohtunike survestamine aga kandis oma eesmärki mõjutada nende sõltumatust.

Alles see oli, kui saade “Suud puhtaks” käsitles korruptsiooniküsimusi. Raivo, mis nüüd juhtus, et asusid ajakurjanikule päitseid pähe panema? Olime seal saates mõlemad üsna ühte meelt ja soovisime korruptsiooniohtu vähendada.

Justiitsministril on teadagi täita suur roll õigusloomes. Ühing Korruptsioonivaba Eesti juhtis juba aastal 2009 tähelepanu, et aeg on liikuda laiema korruptsioonikäsitluse juurde. Laiema korruptsiooni mõiste juurutamine Eesti kriminaalseadusandlusse toob kaasa ka teistsuguse lähenemise poliitilisele korruptsioonile.

Kui riiklikke ametikohti ja finantse kiputakse jagama parteilisel printsiibil või kui riigiametniku tööalane tegevus seguneb parteilise tegevusega või veel hullem, kui minister kasutab riiklikke ametikohti omakasu eesmärgil, siis peab hakkama neid tegusid käsitlema korruptsiooni ilmingutena. Poliitiline korruptsioon on probleem, millega on vaja tegeleda. Lugupeetud justiitsminister, käised üles ja tööle.

AEG on tagasi astuda

Viimase aasta jooksul on vabariigi valitsuse tasandil toimunud väga palju asju, mis on pannud kulmu kergitama. Kogu tekitatud skandaalide hulk kipub varjutama olulisemaid teemasid.

Tundub, et poliitiline hetkekasu on selgelt tõstetud igasugusest moraalist ettepoole. Kõrgemad riigiametnikud, keda hiljuti premeeriti palgatõusuga, teevad maksumaksja raha arvelt magedat teatrit. Koalitsioonil ja opositsioonil on veel puudu kutselised lavastajad, kes selliseid etteasteid paremini ette valmistaks. Et oleks nagu teatris - pisaraid, naeru, äratundmist.

Lugupeetud rahvaesindajad, palun tegelege sisuliste asjadega ja hea peaminister, “AEG” on tagasi astuda. Liiga palju teiste eest vabandamist, ministrivahetusi ja skandaale jätavad peagi märgi juba terve Eesti mainele. Korruptsiooniilmingud ja meedia ähvardamine on juba viimased piisad karikas. Samuti on inimesed poliitkemplusest lihtsalt väsinud.