Majandusvabadus kui sõnakõlks

Kõik käitusid kevadel väga kohusetundlikult ja andsid maksimumi viirusepuhanguga võitlemisel. Paraku mõjutab koroonaviirus meie elujärge endiselt.

Valitsus peab hoidma olukorda kontrolli all ja vajaduse korral langetama ebapopulaarseid otsuseid ning olema valmis saama kritiseeritud. Teisalt kompavad paljud praeguse aja otsused ja uued reeglid isikute õiguste ja vabaduste piire, olgu valdkonnaks siis isikuandmete töötlemine, ettevõtlusele kehtestatud piirangud või midagi muud.

Paljudele ettevõtjatele on praegune aeg õudusunenägu, milles vahelduvad kaadrid on väga ettearvamatud. Kui suvel oli märgata olukorra paranemist, siis juba augustis kehtestati uued piirangud.

Teisalt, 29. augustil Harjumaal kehtestatud öise alkoholimüügi piirang oli loomult õigusvastane. Isegi õiguskantsler Ülle Madise võttis toona sõna ja ütles, et haldusorgan peab haldusakti jõustumise aja üle otsustades hoolikalt kaaluma ühelt poolt hüvesid, mille kaitseks haldusakt välja antakse, ja teiselt poolt olukorda, millesse kohustatud isikud muutuse kohe jõustumisega pannakse. Lühidalt öeldes peab akti koostaja andma võimalikult pika aja uue reegliga kohanemiseks.

Valitsus aga otsustas 25. septembrist kehtestada üleriigilise alkoholimüügi piirangu alates südaööst. Nendel, kes hilisõhtul väljas ei käi ja äri sel ajal ei aja, ei muutu mitte midagi. Samas pole sugugi vähetähtis, et paljud inimesed jäävad selle otsuse tõttu tööta: baaritöötajad, turvamehed, artistid jne. Ettevõtjatel jääb tellitud kaup seisma ning nad hakkavad tarnijatele võlgu jääma. Probleeme tekib kindlasti ka investeeringuteks võetud laenude tasumisel, rendimaksete ja ürituste korraldamiseks tehtud kulude katmisel.

Pole kahtlust, et mõningatel juhtudel on erakorralised piirangud vältimatult vajalikud. Ent neid peab kehtestama ikka ja alati nii, et need kahjustaks ettevõtteid minimaalselt. Ja mis peamine: ühele ettevõtlussektorile piiranguid seades peab riik ennetavalt mõtlema meetmetele, mis aitaks firmadel ja inimestel seda aega üle elada. Praegu kahjuks ei saa öelda, et Eestis kõik abivajajad abipaketidest osa saaksid.

Meil kõigil on alati õigus nõuda täit selgust, millistel alustel valitsus otsuse langetas. Ka praegu. Kus on tõendus selle kohta, et öine alkoholimüügi piirang takistab viiruse levikut? Milliste andmete alusel tegutsetakse? Milline on selle otsuse tegelik mõju?

Mulle meenutab mõne aja tagune tuntav alkoholi aktsiisi tõus, mille tagajärjel hakkasid eestlased vägagi laialdaselt toetama Läti majandust. Samal ajal tarbiti vägijooke ikka sama palju nagu varem. Teisisõnu: Eesti riigil jäi maksudena saamata üüratu summa puhtalt selle pärast, et valitsus tegutses populistlikult ja ettevõtjavaenulikult.

Siit ka küsimus: kas majandusvabadusest pole praeguse aja Eestis saanud paljuski lihtsalt sõnakõlks?


Tartu Postimees, 30. september 2020 "Vahur Kollom: majandusvabadus kui sõnakõlks"