Teatud maksude tasumise tähtajad võiksid sõltuda ettevõtte käibest

26. juulil kritiseeris Delfis väikeettevõtja Maire Forsel artiklis „Ei tasu levitada mentaliteeti, et osa ettevõtjatest ei peaks üldse sotsiaalmaksu maksma” Vabaerakonna seiskohti väikeettevõtjate toetamise osas. Terav mõttevahetus ettevõtluse toetamise teemal on igati tervitatav, kuid peab tunnistama, et sotsiaalmaksu kohustusliku kuumiinimumi kohta käiv kriitika ei tabanud märklauda.

Vabaerakond ei soovi täielikku vabastust sotsiaalmaksust, nagu eksitavalt väidab Forsel, vaid tahame luua inimeste ettevõtlikkust soodustavat paindlikku tööturgu.

Nõustun Maire Forseliga selles osas, et sotsiaalmaksuseadus annab teatud võimalused, mil ei teki sotsiaalmaksu kuumääralt tasumise kohustust ja sotsiaalmaksu saab arvestada summeeritult. Kuid rõhutan, et Vabaerakond kohe kindlasti ei planeeri kaotada sotsiaalmaksu!

Ettepanek on kaotada sotsiaalmaksu kohustuslik igakuine miinimummäär ja võtta kasutusele tunnipõhine palgaarvestus, mis toetab väikeettevõtjat, soodustab osaajaga töötamist ja paindlike töövormide tekkimist. Töö iseloom on tänu tehnoloogia edenemisele ja inimeste mobiilsuse tõusule pidevalt muutumas. Mida aeg edasi, seda vähem hoitakse aus „istun kaheksast viieni" filosoofiat.

Aitab uutel töötajatel tööjõuturule siseneda

Inimestele meeldib tegutseda ja täiendada ennast mitmes valdkonnas ning ka ettevõtted korraldavad oma tööd järjest tõhusamalt vastavalt turuolukorrale, hooajale ning parasjagu püstitatud eesmärkidele. Kui seadused ja poliitilised otsused ei takista seda arengut, vaid suunavad seda mõistlikult, siis võib majandus saada tugeva arenguimpulsi.

Sotsiaalmaksu igakuise jäiga miinimummäära mahavõtmine aitab uutel töötajatel tööjõuturule siseneda ning võimaldab ümberõppe läbinud töötajate sujuvamat kohanemist tööturu tingimustega. Ärme unusta, et meil on palju puuetega inimesi ja eakaid inimesi, kes saavad teha tööd osalise koormusega ja mitteregulaarselt. Nende panus on vähenevate töökätega ühiskonnas järjest olulisem. Aga me ei saa neid piisavalt tööturule kaasata, kui maksusüsteem tõrjub paindlikkust.

Üks võimalikke meetmeid ongi kaotada sotsiaalmaksu kohustuslik igakuine miinimummäär ja makse makstakse sellelt summalt, mis inimene teenib, sama protsent ehk 33 %. Niimoodi lihtsalt soodustame paindlikke töövorme. Kindlasti on siin suurem arutelu koht, kuidas ja millises mahus antud muudatus sisse viia ning millised on katteallikad. See pole uus teema, sest Riigikogu Vabaerakonna fraktsioon on valitsusele sellesisulise ettepaneku mitu korda esitanud. Ettepaneku seletuskirjaga on igaühel võimalik tutvuda.

Proua Forsel väljendas lausa hämmingut ka meie käibemaksukorralduse muutmise ideede kohta. Maksude deklareerimisest ja tasumiste tähtaegadest rääkimise eesmärk oli juhtida tähelepanu süsteemi paindumatusele. Meil on erinevaid võimalusi muuta väikeettevõtja jaoks olukord lihtsamaks ja seda kindlasti peab tegema. On teada fakt, et väikeettevõttel ongi vähem käibevara ja ta on seda haavatavam. Nõustun, et riik ei pea poputama maksetega teadlikult ja süsteemselt viivitavaid ettevõtteid. Seadusandja saab aga luua hea õigusruumi, kus soodustatakse ettevõtlikkust ning ise hakkama saamist ja antakse väikeettevõtjale võimalus areneda ja kasvada.

Maksta maksu korra kvartalis

Ma omalt poolt pakun ühe variandina välja, et teatud maksude tasumise tähtajad võiksid üleüldse sõltuda ettevõtte käibest. Kas väikeettevõtja ei võiks tasuda mõnda maksu näiteks korra kvartalis? See vähendaks bürokraatiat ja tekitaks ettevõtjale vähem lisakulutusi, sest maksude tasumisega viivitamise eest on kohustus tasuda intressi. Lähtudes väike- ja mikroettevõtjate huvidest, kas siin ei ole mitte mõtlemise, arutlemise ja ettepanekute tegemise koht?

Maire Forseli idee määrata riigile kohustus ettevõtjale ennetähtaegselt laekunud summade eest tasuda intressi väärib kaalumist. FIE tasub näiteks osa oma sotsiaalmaksust riigile avansiliste maksetena, siis miks mitte vastav summa kanda eraldi kontole ja panna intressi teenima. Kuigi arvestades Eestis ja ka maailmas hetkel kehtivaid hoiustele makstavaid intressimäärasid, suurt tulu sealt ei tule.

Igatahes on Eestis puudus tugevast väikeettevõtjate eestkõnelejast, kes oskavad näha majanduse selle osa potentsiaali ja kaitsta seal tegutsevate inimesi huvisid. Vabaerakond on alustanud tööd, et pakkuda eeskostet väikeettevõtlusele. Uksed on antud teemal sõna võtmiseks ühiskonnas kõikide jaoks avatud ja ootame elavat arutelu.