198 - konservatiivne liberaal

Kes ma olen?

Kui kandidaat ise oma maailmavaadet täpselt ei diagnoosi, siis tehakse seda lõpuks tema eest. Üks valimismootor märkis mind paremkonservatiiviks, ehkki see ei ole kõige täpsem termin. Majanduselu küsimustes olen ma kindlasti liberaalne ja eestlust puudutavates küsimustes konservatiiv.  Niisiis olen pigem konservatiivne liberaal.

Kõikidel valijatel soovitan neid erinevaid valimismootoreid ja hääleandjaid testida. Kas selle põhjal teete lõpuks oma valimiseelistuse, on juba iseküsimus.   

Miks mind valida?

Vabaerakondlasena ei luba ma järjest paremat elu kellegi teise raha eest. Eesti Vabaerakond usub, et riigi suurim kohustus on mitte segada inimestel tulusalt töötada ja äri teha. Riik võib olla kodanikule teener, nõuandja või teenusepakkuja, aga mitte lapsehoidja. Samuti ma ei arva, et riik peaks kõik toetustega üle valama. Toetused peavad olema vajaduspõhised. Peab aga toetama neid, kes ennast ise aidata ei suuda. Omastehoolduse küsimused on olulised.

Inimesed peavad saama väärikalt vananeda. Pooldan hoolduskindlustuse sisseseadmist. Hoolduskindlustus on üks võimalusi anda nii perele kui ka pikaajalist hooldust vajavale inimesele kindlustunne, et vajalikul hetkel on kvaliteetne hooldusteenus kättesaadav ilma perekonda majanduslikult raskesse olukorda panemata.

Kelle ja mille eest ma seisan?

Ettevõtlike inimeste eest.

1. Ülereguleerimine lämmatab ettevõtlust.

Ülereguleerimisele on tähelepanu juhtinud ka õiguskantsler. Ettevõtjad puutuvad sellega kokku iga päev. Vabaerakonna Riigikogu fraktsiooni nõunikuna ma nägin väga selgelt, kuidas loodi reegleid seal, kus seda tegelikult vaja polnud. Vabaerakond soovib vähendada majanduselu ülereguleerimist.

2. Plats korruptantidest puhtaks! Vaja on karmistada seadusi ja anda uurimisasutustele lisavahendeid. Jokitamine peab lõppema. 

Kui võim püsib pikemat aega ühtede ja samade erakondade käes, siis tekivadki toiduahelad. Endine riigiprokurör Steven-Hristo Evestus on öelnud, et “Meil on veel pikk tee, et jõuda Eestis selleni, et võimu juures ei oleks sahkerdajad.”. Korruptsioon ei ole Eestist mitte kuhugi kadunud. Kui mõned korruptsioonikuriteod jõuavad enne aeguda, kui need avastatakse, siis kinnitab see asjaolu, et Politsei- ja Piirivalveamet vajab lisaressursse. Vastava muudatusettepaneku tegi ka Vabaerakonna Riigikogu fraktsioon 2019. aasta riigieelarve lugemisel. Kahjuks seda head ideed ei toetatud. Vabaerakond jätkab kindlasti selle nimel tööd, et vähendada korruptsiooni Eestis.

3. Erakondade rahastamist peab vähendama ja poliitilist konkurentsi tugevdama.

Poliitilise konkurentsi avamisest on Vabaerakond juba oma tulekust saadik rääkinud. Toon siin mõned punktid valimisprogrammist:
a) Seadustame erakonna loomisele ja tegevusele 200 liikme nõude. Alternatiivina võib kaaluda 3000 toetusallkirja kogumise nõude seadustamist.

b) Seadustame nii Riigikogu, kui ka kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel mandaatide saamise eelduseks 3%-lise valimiskünnise ületamise.

4. Iga laps loeb! Olen üks lasteaia kohatasu kaotamise eelnõu autoritest. Kodulähedane lasteaiakoht ja huviharidus peab olema kättesaadav igale lapsele.

Vajab lisamist, et Rahandusministeerium avaldas erakondade valimislubaduste maksumuse, mille kohaselt on Vabaerakond oma poliitiliste lubaduste hinnalipikuga üks vastutustundlikumaid erakondi.

NB! Vabaerakonnale antud hääl ei ole “raiskamine”!

Kõige olulisem on täna, et te läheksite valima. Ühiskonnas levitatakse infot, et sinu hääl on raisatud, kui annad selle väikesele erakonnale. Sõna “raiskama” paneb ju ikka inimese mõtlema millegi otstarbekuse üle ja peletab tähelepanu sisult. Ärge laske ennast sellest häirida. Seda levitatakse väga jõuliselt ja selles peegeldub selge hirm, et kuskil lõigatakse läbi mingi ülimalt oluline toiduahel.

Võimu ei anta, vaid võim võetakse. Mis tähendab, et kui soovite ühiskonnas muutusi, siis ärge toetage igavesi olijaid. Andke oma hääl Vabaerakonnale.

Kandidaat nr 198

foto: Vahur Kollom