Kas isamaa on korruptiivne?

Täpselt sellisele küsimusele otsisin ma ühel heal päeval oma peas vastust. Liiga palju erinevaid juhtumeid on viimaste aastate jooksul välja tulnud. Tallinna Sadamaga seotud korruptsioonijuhtum ja Tartu abilinnapeade rikkumised on tõenäoliselt veel kõigil meeles. Samuti suudab Tallinna linn ka aeg-ajalt üllatada mõne uue korruptsioonijuhtumiga.

Korruptsioonikuritegude statistika

2017. aasta kriminaalpoliitika uuringus “Kuritegevus Eestis 2017” kirjutati järgmist:“Omavalitsuste korruptsioonist suurema osa moodustasid toimingupiirangu rikkumised (6) ja omastamised (6). Toimingupiirangu rikkumiste näitena võib tuua juhtumid, kus omavalitsuste ametiisikud suunasid toetusi endaga seotud ühingutesse, otsustasid endaga seotud ühingu laenu garantii üle, iseenda kasuks kinnistu võõrandamise üle jms. Üht eristuvat omavalitsust ei saa esile tuua, kuna korruptsioonijuhtumid jagunesid üsna võrdselt (umbes 1–2 omavalitsuse kohta).”.

Siit kommentaarist loeb selgelt välja, et ametiisikutel on suur kiusatus suunata raha endaga seotud ühingutesse. Seda tõendab ka ilmekalt hiljuti välja tulnud asjaolu, et Helir-Valdor Seeder korraldas ja kinnitas põllumajandusministrina aastatel 2011-2014 MTÜ Eestimaa Spordiliit „Jõud“ rahastamist olles samal ajal ka selle spordiliidu juhatuse esimees. Avalikud andmed kinnitavad seda. Selliseid juhtumeid on olnud Eestis rohkem kui üks. Korruptsioonikuritegude statistikaga saate tutvuda siin: https://www.korruptsioon.ee/et/korruptsioon-eestis/statistika

2018. a statistika leiab siit: https://www.kriminaalpoliitika.ee/et/kuritegevus-eestis-2018

Toiduahelatest

Mis siis ikkagi on need põhjused, mis ajendavad isikuid neid toiminguid tegema. Keskkriminaalpolitsei juht Aivar Alavere on öelnud, et “Kui võim püsib omavalitsustes pikka aega ühe ja sama erakonna käes, on omakasupüüdlikud toiduahelad kerged tekkima.”.

Siin on väga hästi välja toodud korruptsiooni tekkimise põhjused. Kui võim püsib pikemat aega ühtede ja samade erakondade käes, siis tekivadki toiduahelad. Valitsuse poolt 26 miljoni jagamine nn katuserahadeks on selle kõige ilmekam näide. Vältimaks toimingupiirangu rikkumist, märkisid nad summad ära riigieelarve ridadel ja palusid selle Riigikogu liikmetel kinnitada. Tegemist on täieliku JOKK skeemiga.

Poliitilisest konkurentsist

Kas meie kallis isamaa on korruptiivne? Elame demokraatlikus ja arenevas riigis, kuid sellel on väga selged korruptiivsed ilmingud. Ka endine juhtiv prokurör Steven-Hristo Evestus kinnitab seda. Eesti on korruptiivne täpselt niikaua, kui valijad toetavad valimistel ühtesid ja samasid erakondi. Suured erakonnad sõidavad teerullina väikestest üle ja elu läheb vanaviisi edasi. Mitte midagi ei muutu. Aga, me ei anna alla. Kui tahate muutusi, siis andke oma hääl Vabaerakonnale. Meie avame poliitilise konkurentsi

Ja mis peamine, minge palun valima. Teie hääl loeb!    


foto: Vahur Kollom