Arupärimine ettevõtete kaasamisega seoses

Esitasin 9. novembril Tartu linnavolikogus linnavalitsusele arupäriminise ettevõtjate kaasamisega seoses. 

1. novembril 2023. a toimus Tartu linnavolikogu majanduskomisjoni koosolek, kus oli üheks teemaks eelnõu pealkirjaga "Informatsioon hooajalise müügi korraldamise määruses kavandatavatest muudatustest." Eelnõu peamiseks eesmärgiks on kehtestada tasu toidukohtade välialadele ja täita selle abil linnaeelarvet. Esitasin komisjonis küsimuse, et “Kas ettevõtjate käest ka eelnevalt küsiti nende arvamust ja kaasati miskitmoodi määruse eelnõu menetlemise juurde”. Ettevõtluse arengu osakonna juhataja väitis oma vastuses, et ettevõtjate ainus sõnum saab kaasamise korral olema, et nad soovivad maksta null eurot.

Mõistan, et ettevõtluse arengu osakond on teinud palju head tööd investeeringute meelitamiseks Tartusse. Majanduskomisjonis ametniku poolt öeldu põhjal võib aga järeldada, et ettevõtjate kaasamise osas on probleeme. Sealhulgas kajastus ametniku vastuses ka leige suhtumine ettevõtjatesse. Tundub, et 2014. aastal Tartu toitlustusettevõtete poolt esitatud ühisest pöördumisest ei ole linnavalitsus midagi õppinud.

Oluline on märkida, et ettevõtjaid puudutavate otsuste menetlemise juurde on juba parema koostöö huvides nad mõistlik juba eos kaasata. Näiteks kesklinnas toimetavad välialasid pidavad toitlustusettevõtjad teavad kindlasti kõige paremini, kuidas muuta ka need välialad kesklinnas atraktiivsemaks.   

Lähtudes eeltoodust, palun Teil vastata suuliselt ja kirjalikult järgnevatele küsimustele:

1. Kuidas on ettevõtluse arengu osakond korraldanud ettevõtjate kaasamise neid puudutavatasse otsustesse?

2. Mitu ühist koosolekut on koos ettevõtjatega viimaste aastate jooksul ettevõtluse arengu osakond korraldanud? Millised ühised koosolekud on toimunud välialasid Tartu kesklinnas pidavate toitlustusettevõtjatega?

3. Milline on ettevõtjate tagasiside ettevõtluse arengu osakonna tegevusega seoses?