Volikogu istungil esitati linnavalitsusele palju arupärimisi

9. novembril toimus järjekordne Tartu linnavolikogu istung, millest oli au osa võtta. Erakond Eesti 200 fraktsioon esitas volikogus linnavalitsusele kokku neli arupärimist.

Ülevaade esitatud arupärimistest

1. Kristiina Tõnnisson esitas volikogu istungi linnavalitsusele arupärimise kliimakogu kohta:

  • Milliste kliimakogu ettepanekutega on arvestatud planeeritavas 2024. aasta linna eelarves?
  • Millisel eelarvereal ja millise summaga on planeeritud ühte või teist ettepanekut ellu viia?
2. Kristiina Tõnnisson esitas volikogu istungi linnavalitsusele arupärimise õpilaste nutiseadmete kasutamise praktika kohta Tartu linna koolides.

3. Jaak Laineste esitas volikogu istungil linnavalitsusele arupärimise SüKu protsessi kohta ja soovis vastuseid järgmistele küsimustele:

  • Kuidas saab projekteerimist alustada ja selleks sõlmida lepingu 5,4 miljonile eurole, kui ala kohta käiv detailplaneering ei ole veel mingi tulemuseni jõudnud?
  • Millal ja mis kujul tutvustatakse kõiki konkursile esitatud töid volikogule ja linnarahvale, et tagada protsessi täielik läbipaistvus ja et välistada küsimusi lõppvalikkuse jõudnud tööde valik osas?
  • Kuidas välistab linnavalituses olukorda, kus kordub ajalugu - mäletame linnaraamatukogu ja kunstimuuseumi protsessi lõpptulemust 2010. aastal, mis tuli tühistada ja kirjutati suurte kahjudega korstnasse, sest toonane linnavalitsus oli teinud planeerimisvea.
  • Kas antud hetkel, kui projekteerimisleping konkreetse väljavalitud konkursitöö põhjal on kokku lepitud ja alla kirjutatud, on linnakodanikel võimalik üldse enam protsessis sisuliselt kaasa rääkida? Üldplaneeringu käigus lubati selgelt, et Kesklinna pargi alale tehtud muudatusettepanekud lahendatakse detailplaneeringu käigus.

4. Vahur Kollom esitas volikogu istungi linnavalitsusele arupärimise ettevõtete kaasamise kohta ja soovis vastuseid järgmistele küsimustele:

  • Kuidas on ettevõtluse arengu osakond korraldanud ettevõtjate kaasamise neid puudutavatasse otsustesse?
  • Mitu ühist koosolekut on koos ettevõtjatega viimaste aastate jooksul ettevõtluse arengu osakond korraldanud? Millised ühised koosolekud on toimunud välialasid Tartu kesklinnas pidavate toitlustusettevõtjatega?
  • Milline on ettevõtjate tagasiside ettevõtluse arengu osakonna tegevusega seoses.

Lisaks arupärimistele andis erakond Eesti 200 fraktsioon opositsiooni nimel üle eelnõu, millega külmutada linnajuhtide ja volikogu ning volikogu komisjonide liikmete palgad, tasud ning hüvitised. 

Volikogu päevakord ja kommentaarid

Volikogu päevakorra punktidel 2, 3, 4, 5 ma pikalt ei peatu, sest käsitlesin detailselt neid oma rahanduskomisjoni blogis (klikka siin). Punktid 6 ja 7 käsitlesid muudatusi komisjonides. Punkt 9 käsitles Tartu linna Ihaste linnaosas tänavatele nimede määramist ja selles punktis ka arutelu ei olnud. Punktis 9 oli arupärimine, mis puudutas Ilmatsalus toimuva ehitustegevust. Sellele ei soovitud suulist vastust.

1. Tartu 2024 programmi tutvustus

Tartu 2024 loovjuht Kati Torp ja teabe- ja turundusvaldkonna juht Marili Vihmann tegid volikogu liikmetele ühe slaidishow. Peale ettekannet oli üksjagu küsimusi ja kiuslikumad nendest tulid EKRE liikmetelt. Selgus, et üleüldine hinnatõus vähendas üksjagu Tartu 2024 eelarvet. 

2. Sotsiaalhoolekande seaduse paragrahviga 22¹ pandud kohustustega seoses Riigikohtule põhiseaduslikkuse järelevalve teostamiseks taotluse esitamine. Ettekandjaks oli Jüri Mölder.

Tartul tekib hooldereformi riikliku alarahastuse tõttu järgmisel aastal vähemalt 1,6 miljoni euro suurune puudujääk ning reformi käimas hoidmiseks tuleb see summa leida teiste linna teenuste arvelt. Linn soovib riigikohtu abil saavutada kindlust, et riik toetab edaspidi hooldereformi elluviimist täies mahus ja katab ka puudujäägi 2024. aasta rahastuses.

Kommentaarina võin öelda, et linn peab oma õiguste eest seisma. Volikogus oli selles punktis ka kerget poliitilist ping-pongi. Nimelt juhiti tähelepanu, et nii Tartus kui riigis on üsna sarnased erakonnad võimul probleemi lahendamiseks. Kõige huvitavam oli Tõnis Lukase probleem, kes ütles, et on Riigikogu liige ja ei tea, kuidas antud punkti suhtuda. Hea Tõnis, ära palun istu mitmel toolil korraga ja ongi probleem lahendatud. 

Linnasekretär jagas ka huvitavat slaidi, mis andis ülevaate kuipalju on aastate jooksul linnal maksuraha saamata jäänud.


3. Loa andmine Tartu Hooldekodule inkontinentsitoodete ostmise riigihanke korraldamiseks

Volikogu andis loa riigihanke korraldamiseks.

4. Loa andmine teekatte märgistustööde riigihanke korraldamiseks

Volikogu andis loa riigihanke korraldamiseks.

5. Tartu Linnavolikogu 2. juuni 2011. a määruse nr 36 "Parkimistasu" muutmine.

Volikogu hääletas muutmise poolt.

6. Linnavolikogu kultuurikomisjoni koosseisu muutmine

Muudeti linnavolikogu kultuurikomisjoni koosseisu.

7. Linnavolikogu revisjonikomisjoni koosseisu muutmine

Muudeti linnavolikogu kultuurikomisjoni koosseisu.

8. Tartu linna Ihaste linnaosas tänavatele nimede määramine

Tegemist oli eelnõu teise lugemisega. Eelnõu pandi lõpphääletusele.

9. Vastus Silver Kuusiku arupärimisele Ilmatsalus toimuva ehitustegevuse kohta

Arupärimisele ei soovitud suulist vastust. Arutelu ei toiminud.

Vaata Tartu linnavolikogu istungit: