Arupärimine Tartus suurürituste ajal linnaliikluse korraldamise ja elanike teavitamise kohta

Tartus korraldatavatel suuüritustel on kahtlemata positiivne mõju ettevõtjatele ja linnale. Teisalt toovad suurüritused kaasa ka piirangud elu- ja äritegevusele. Vaid osadesse postkastidesse jõudnud infoleht oli pigem suunatud eelkõige autoga liiklejatele ega sisaldanud ka infot bussiliikluse ümberkorraldamisest. Seoses sellega esitas erakond Eesti 200 fraktsioon Tartu linnavolikogus liikluspiirangute kohta arupärimise. 
Tartu linnapea Urmas Klaas ja abilinnapea Raimond Tamm
Arupärimine Tartus suurürituste ajal linnaliikluse korraldamise ja elanike teavitamise kohta

Tartus korraldatavatel suuüritustel on positiivne mõju ettevõtjatele ja linnale. Teisalt toovad suurüritused kaasa piirangud elu- ja äritegevusele.
26.-27.mail toimunud Rattaralliga seoses on meie poole pöördunud mitmed linnaelanikud.

Pühapäevasel päeval, mis oli ka riigipüha ja kirikupüha, ei olnud puuetega ja eakatel inimestel, väikeste lastega peredel, ühistranspordiga liikumisvõimalust Vana-Ihaste piirkonnast. Peame ebamõistlikuks jätta üks linnaosa ühistranspordita kaheksaks tunniks.

Lisaks oli, vaid osadesse postkastidesse jõudnud, infoleht suunatud eelkõige autoga liiklejatele ega sisaldanud infot bussiliikluse ümberkorraldamisest.
Lähtudes eeltoodust, soovime nii suulisi kui ka kirjalikke vastuseid alljärgnevatele küsimustele:

1. Kuidas oli korraldatud linnaelanike teavitamine liikluskorralduste muudatustest seoses
Rattaralliga? Milline on teavitajate tööjaotus ja kes selle eest vastutavad?
2. Kelle kohustuseks on info kajastamine ajutistes! bussipeatustes seoses bussiliikluse
muudatustega ja miks see puudus? Kuidas korraldati linnaelanike teavitamine ajutistest
bussipeatustest ja bussiliikluse muudatustes? Milliseid infokanaleid teavituseks
kasutati?
3. Millal ja mis kujul on plaanis luua Tartu linnaelanike teavitamiseks kaasaegne lahendus
– äpp vms kust edastada ja saada reaalajas infot?