Boss beebi

Võrdsete võimaluste volinik Liisa Pakosta pidas Paide keskväljakul ühe huvitava kõne, kus võrdles koeri ja lapsi. Kergelt provokatiivne kõne kandis endas aga väga tugevat sisu.
Miskipärast mulle meenus siin üks animafilm pealkirjaga «Boss beebi», kus toimus ka kummaline võitlus beebide ja koerte vahel ehk kes siis on ikkagi nunnum. Liisa Pakosta tõi oma kõnes välja ühe olulise fakti, et Ameerika Ühendriikides on peredes juba mõnda aega koeri rohkem kui lapsi. Animafilm juhtis samale asjale tähelepanu.
Võime mõelda nendele põhjustele. On täiesti mõistetav, et naine ei ole sünnitusmasin ja pere loomine ja järelkasvu saamine, on üldjuhul siiski kaalutletud otsus. Kas ja kuidas selleni jõutakse, on igaühe isiklik asi.

Riik saab aga luua keskkonna, mis soodustab iibe kasvu Eestis. Kuid nendes meetmetes on selgelt vajakajäämisi. Näiteks tulumaksusoodustuste kaotamine eluasemelaenu intressilt ei ole kuidagi noorele perele toeks oma kodu soetamisel. Arvestades sissetulekuid ja kinnisvara hindasid, on laenulepingunigi jõudmine paljude jaoks juba omaette kunst.

Kui peaministripartei on aastaid korranud üht mantrat, et maksudega ei mängita ja üldjuhul kohtleb maksusüsteem kõiki ühetaoliselt, kuid kui jõuame laste arvuni, siis siin pole sarnast kohtlemist märgata. Kas esimene laps ei olegi siis laps?
Miks esile toon? Lasteaia kohatasuga seotud soodustused sõltuvad Tartus näiteks laste arvust. Esimese lapse lasteaias hoidmine on aga üks kulukamaid tegevusi Eestis. Ainult koroonakriis tõi korraks leevendust, kuid pole märgata suhtumise muutumist tulevikus.

Tühje lubadusi on jagatud vasakule ja paremale, kuid lasteaia kohatasu kaotamist pole kuskilt märgata. Samas paljud näevad lasteaeda alushariduse osana, mis peakski olema tasuta, nagu algharidus on.

Jah, raha ei tule seinast ja tasuta eineid pole olemas. Mõistan, et kärpeajastus, kus isegi laste huviharidusest võetakse raha vähemaks, on see keeruline teema. Kui linnaeelarvest kulu katta, siis linnaeelarvet mõjutaks see oluliselt. Riik peab siis andma omavalitsusele lisaraha. Kuid küsimus on valikutes. Alustame ehk sellest, et haagime kohatasu Tartus lahti alampalgast ja väärtustame ka neid vanemaid, kes on saatnud lasteaeda oma esimese lapse.

Beebi on igal juhul boss. Ja ei ole vahet, kas ta sünnib luksusesse või natuke lihtsamatesse oludesse. Peres ringi silkav koer limpsab ikka ühtemoodi üle beebi näo.
foto: Vahur Kollom
Tartu Postimees, 31. mai 2021 "Vahur Kollom: boss beebi"