Eeskujulik õpilane – „südametunnistuse järgi“ laristav Tartu enam Tallinnale alla ei jää

Elus on palju vastutusrikkaid ametikohti, kus palk peab vastama selle keerukusastmele. Linnapea amet ei ole selles osas mingi erand ja hea juht peab saama ka konkurentsivõimelist palka.

Jah, on teada fakt, et majanduskriisi tõttu Tartus linnavalitsuse palgad külmutati ja sellest ajast saadik pole palganumbrid oluliselt muutunud. Kui läheneda asjale niimoodi, siis võib nii linnapea, abilinnapeade kui ka ametnike palgatõusu teatud mahus isegi mõista. Muidu lahkuvad oma ala asjatundjad lihtsalt teisele tööle.

Tartu linnavolikogu tõstis linnapea ja abilinnapeade palkasid pea 36%. Palgatõus on päris jõuline ja erasektoris tähendanuks selline hüpe ettevõtja jaoks tõenäoliselt maksejõuetust. Haldusreformi tulemusena on kõige suuremad võitjad tõenäoliselt ühendatud valdade/linnade juhid ja ega siis Tartugi saanud teistele alla jääda. Heade mõtete linnas läks käiku koguni uus geniaalne idee hakata avalikku raha jagama südametunnistuse järgi. Uus mõõdik - südametunnistus. Pädev ei ole fakt, et volikogu tõstis palka ning linnavalitsus ei teadnud sellest mitte midagi. Vabandage - kui keegi veel midagi linnaeelarvest ja selle täitmisest, selle jagamisest ning rahalistest võimalustest detailselt teab - on see linnavalitsus.

Preemia korruptsioonikahtlustuse eest

Veel kummalisem on palgatõusu ajastatus. Jõudsime nüüd Tartus nii kaugele, et linna tippjuhti premeeriti tänu tublile tööle ka põhimõtteliselt korruptsioonikahtlustuste eest. Minuga on võtnud ühendust üsna mitu Tartu linna inimest, kes väljendasid selget pettumust toimunu suhtes. Üks inimene aga ütles järgmist: „Kas see on nüüd piisav number, et linnapea teaks, millega tema alluvad tegelevad? Kas see palk välistab tulevikus korruptiivsed tehingud linnas?" On ilmselge, et tartlaste õiglustunnet on linnavolikogu palgatõusu otsus riivanud.

Tartust on saanud teine Tallinn ja neid linnu valitsevatel erakondadel on sarnane valitsemiskultuur. Seda ilmestas juba valimiskampaania aktiivsel perioodil aset leidnud lindilõikamise kampaania. Tartus kiiruga tehtud tööd lintide lõikamise nimel viisid selleni, et turuhoone mööbel oli vaja ümber teha ja kaarsild oli ühelt poolt juba 17. oktoobril suletud.

Tartu linnavolikogus töötab teerull täie hooga, sest juba esimesel istungil lükati tagasi opositsiooni ettepanek volikogu teise aseesimehe nimetamiseks opositsiooni hulgast. See oleks andnud kaasamisele hoopis teise varjundi. Teisel volikogu istungil sai kahel toolil korraga istuv ja töökohustuste alla uppuv Aadu Must hakkama esimese suure apsakaga, kui ei võtnud valimisliidu Tartu Heaks ettepanekut seadust rikkudes arvesse. Arusaadavalt langes vastav otsus Musta südametunnistuse järgi. Rääkides valimisliidu ettepaneku sisust. See sisaldas endas linnavalitsuse struktuuri muutust, mis oleks kaasa toonud abilinnapeade vähendamise ja seeläbi linnale suure kokkuhoiu palgaraha arvelt.

Seda ettepanekut arvesse võttes oleks saanud linnavalitsuse palgatõusu küsimus hoopis teistsuguse reaktsiooni osaliseks ja tartlased oleks selle heaks kiitnud.