Igatsete tasuta lasteaiakohti? Tehke siis ometi ära!

Alusharidus on osake haridussüsteemist ja kui kõrgharidus on tasuta, siis miks on kõige madalamal astmel, kus on täita oluline roll lapse kujunemisel, lapsevanematele pandud suur majanduslik koormus. Lasteaed aitab lõimuda Eesti ühiskonda ja annab võimaluse varakult omandada eesti keel. Sellepärast on eesti keele õppe kohustuslikkus juba alates lasteaiast äärmiselt vajalik.

Lasteaia kohatasud erinevad Eestis suurel määral, kuigi teenus mitte. Seda ebaõiglast olukorda, kui tasu suurus sõltub ainult elukohast, saab aga kaotada vaid ühel viisil: pakkudes kõikidele peredele tasuta lasteaiakohta.

Vabaerakond, Reformierakond, sotsid, EKRE ja Keskerakond lubasid tasuta alusharidust ehk lasteaiatasu kaotamist. Põhimõtteliselt saaks asja riigikogu tasandil kenasti ära lahendada, sest vajaliku muudatuse läbiviimiseks on hääled enamgi kui koos. Kuid selleks puudub poliitiline tahe ja tõenäoliselt ei lahendata riigikogu tasandil alushariduse rahastamise küsimust selle koosseisuga.

Lugesin Kristen Michali artiklit lasteaia kohatasu kaotamisest ja tundsin teatud samastumist. Kaks meest erinevatest erakondadest räägivad täiesti sarnast juttu ja saavad ühtemoodi asjadest aru. Mis sellest, et üks elab Tartus ja teine Tallinnas. Kiitus Kristen. Oleme ühisel seisukohal, et alusharidus peab olema tasuta ja eestikeelne. Eesti Vabaerakonna fraktsioon algatas eelmises riigikogu koosseisus eelnõu, mis nägi ette tagada kodulähedane tasuta lasteaiakoht kõigile lastele üle Eesti.

3.detsembril 2018. a kogunenud kultuurikomisjon aga otsustas Aadu Musta, Heidy Purga, Toomas Väinaste ja Viktoria Ladõnskaja-Kubitsa häältega teha ettepanek esimesel lugemisel vastav eelnõu tagasi lükata. Eelnõu läbis siiski esimese lugemise. Kasutan siin võimalust tänada Reformierakonna ja sotside saadikuid eelnõu toetamise eest.

Kriitika Tallinna linnavalitsuse aadressil on igati õigustatud. Linna raha eest enesereklaami tegemine pole ilus tegu. Nagu rahasüst Kremli sõnumeid edastavale PBKle. Ka Vabaerakond on sellisele laristamisele tähelepanu juhtinud. Küll aga ühe kulurea asendamine teisega on reaalselt võimalik, kuid ei kata alushariduse rahastamise küsimust. Ehk siis on küsimus tegelikult kohaliku omavalitsuse prioriteetides ehk kuidas nad suhtuvad alushariduse rolli lapse arengus.

Tartu linnas valitseb Reformierakond, mille võimuses on lapsevanemate koormust vähendada ja viia ellu oma erakonna poliitikat. Juba aastaid on siin üks kõrgemaid lasteaiatasusid. Tartu elanikud on lasteaiatasu vähendamiseks algatanud nii petitsiooni, kui võtnud sel teemal korduvalt sõna. Surve on kandnud vilja ja alles nüüd on lasteaiatasu valimiste lähenedes külmutatud. Vanemate kaetav osa on aga ikkagi 81 eurot, millele lisandub söögiraha. Tasutav summa on isegi suurem, kui Tallinnas.

Hea Kristen, maailma parandamine saab alguse iseendast, antud juhul siis Teie erakonnast. Tallinna linnapea kandidaadina on aeg erakonnakaaslasele selgitada, et Tartus on lasteaiatasud ebainimlikult kõrged. Lasteaia kohatasu kaotamine ongi põhimõtteline küsimus hariduse ühtsusest. Tartus on see teostatav samm, tehke ära.


foto: Elo Lutsepp