Kas vabadus oma pensioniplaanide üle otsustada on kuritegu?

Kired pensionireformi ümber on oma haripunktis. Opositsioonierakondade retoorika on üsnagi võimas. Reformi peetakse kuriteoks. Unustatakse aga ära, et olles sambareformi üks autoritest, ei tagatud kogujatele head tootlust ja tehti pankadele suur kingitus kõrgete haldustasude osas. Kahjuks on selle olematu tootluse ära söönud juba praegu inflatsioon.

Jääb vägisi mulje, et teatud erakonnad on pankade sülekoerad, kes kasutavad oma argumente kaitsmaks nende huve ja teenimaks poliitilisi plusspunkte. Sisuline argumentatsioon on jäänud aga tahaplaanile. Kel tekib mingeid kahltusi, siis soovitan panna internetis otsingumootorisse nimi “Indrek Neivelt” ja lugeda tema kirjutisi. Nõustun, et ka käesolevas reformis on vigu, millele juhtis tähelepanu õiguskantsler.

Vabaerakond toetab pensionireformi. Praegune II sammas on vaja ära kaotada ja võimaldada inimestel sinna kogunenud raha suunata vabatahtliku kogumispensioni III sambasse ning soovi korral kokkulepitud tingimustel raha ka välja võtta. I sammas on riiklik pension, kus tuleks uuesti suurendada tulevase pensioni seotust elu jooksul tasutud sotsiaalmaksust. See soodustaks inimeste soovi maksta makse ja hoiaks ära n-ö ümbrikupalkade maksmist. Pensionide vähene seotus tasutud maksudega võib kaasa tuua riigi maksutulude vähenemise. Samuti on vaja taastada I samba pensionikindlustuse makse suurus 20%-le.

Tänase pensionireformi muudatuste eesmärk on küll vabastada pensionikogujad pensioni kohustuslikust II sambasse kogumisest, kuid need ei tegele suure ühiskondliku protesti algpõhjustega, mis oleks suunatud kogutud säästude tootlikuse kasvatamisele või vabatahtlike pensionikogumise võimaluste avardamisele (näiteks võimaldaks liitumisi rahvusvaheliste erapensioni kogumise skeemidega).

Vaba on olla parem. Miks me piirame inimese õigust otsustada ise oma pensioniplaanide üle? Sotsiaalliberaalidest opositsioon pooldab millegipärast inimeste vabaduse piiramist. Jälle rohkem riiki, rohkem reegleid. Isikliku näitena võin öelda, et liitusin vabatahtlikult pensioni II sambaga. Täpselt samamoodi, vabatahtlikult, soovin ma selle lepingu lõpetada. Kuid enne, kui otsuse langetan, kaalun, kuidas juba kogutud sääste kõige mõistlikumalt kasutada. See on minu vabadus otsustada ja ärge pidage seda kuriteoks.

foto: Elo Lutsepp