Lasteaia kohatasu ja silmakirjalikkus

Sel ajal, kui suurim opositsioonierakond annab turmtuld valitsuse ministrite suunas, toimub tartlaste jaoks taamal veel midagi huvitavat. Nimelt tegi Reformierakonna fraktsioon Tallinna volikogus ettepaneku kaotada lasteaia kohatasu järgmise aasta 1. septembrist.

Üks Reformierakonna lubadusi Riigikogu valimistel oli tasuta lasteaiakoht. Täpselt sama lubasid valimistel Vabaerakond, Sotsiaaldemokraadid, EKRE ja Keskerakond. Ainult erakond Isamaa oli/on tasuta lasteiakoha vastu. Põhimõtteliselt saaks asja Riigikogu tasandil kenasti ära lahendada, sest vajaliku muudatuse läbiviimiseks on hääled enamgi kui koos. Kahjuks pole märganud ühtegi erakonda oma lubaduse eest seal seismas. Kas jälle bluffisid?

Järgmisel aastal ootab lapsevanemaid Tartus taaskord ees lasteaia kohatasu tõus. Ei ole vist enam uudis, et Tartus on üks kõrgemaid lasteaia kohatasusid Eestis. Seaduse järgi on võimalik lapsevanematelt küsida lasteaia kohatasu kuni 20% eelneval kalendriaastal kehtinud vabariigi valitsuse kehtestatud kuupalga alammäärast. Tartu linnavõim küsib aga 15 protsenti, mis tähendab et aastal 2019 on summaks 75 eurot. Seoses kuupalga alammäära tõusuga muutub järgmisel aastal ka lasteaia kohatasu suurus ja lapsevanem peab välja käima juba 81 eurot. Ületuleval aastal prognoosi järgi aga isegi 87 eurot. 

Vabaerakond ja valimisliit Tartu heaks on kõrgele lasteaia kohatasule korduvalt tähelepanu juhtinud. Rahvaalgatuse keskkonnas on üleval petitsioon kohatasu peatamiseks Tartu lasteaedades. Samuti esitas valimisliit Tartu heaks Tartu linnavolikogule eelnõu lapsevanema poolt munitsipaallasteaias või –hoius käiva lapse eest makstava tasu suuruse „lahti sidumiseks“ alampalgast. Valimisliidu ettepanekut ei toetatud ja Tartu kannab endiselt kõrgeima lasteaia kohatasuga linna tiitlit.

Kuidas olukord lahendada? Esiteks nõuab igasuguse lubaduse realiseerimine lisarahastust. Oluline on märkida, et alusharidus on siiski hariduse üks osa. Kahjuks on põhirõhk tänasel päeval endiselt suunatud peamiselt tasuta kõrgharidusele. Kas ei peaks üle vaatama hariduse rahastamisega seotud küsimused? Miks peab lapsevanema panus alusharidusse olema nii suur?

Teiseks, küsimus on kohaliku omavalitsuse juhtide prioriteetides. Kas tõesti on Tartu linnavõimul raske lasteaia kohatasu lahti siduda alampalgast? Täna mõjub Reformierakonna käitumine ikka eriti silmakirjalikuna, kus ühes Eesti otsas opositsioonis olles seistakse oma valimislubaduse täitmise eest ja kohas, kus ollakse reaalselt võimul ei tehta selle nimel mitte midagi. Sõnad ja teod ei lähe kahjuks omavahel üleüldse kokku. 

foto: Ingeborg Johanson
Tartu Postimees, 21.november 2019, "Vahur Kollom: lasteaia kohatasu ja silmakirjalikkus"