Saadik on oma otsustes vaba

  • Vabadus tähendab vastutust
  • Koalitsioonileping ei ole püha lehm, mis välistab isemõtlemise
  • Poliitiline konkurents vajab avamist

Oleme 32 aastat taas saanud nautida vabadust. Teekond iseseisvuse taastamiseni oli pikk ja vaevaline. Kuid me olime järjekindlad ja kätte mängitud oludest võtsime maksimumi. Heinz Valgu öeldud sõnad, et ükskord me võidame niikuinii, on salvestatud meie ajaloolisse mällu.

Kuid vabadus tähendab ka vastutust. Demokraatia ja riik ei saa kunagi valmis ja on pidevas arengus. Samamoodi ei muutu üleöö poliitiline kultuur Eestis paremaks. Olgugi et me oleme olnud tublid õpipoisid, võtab järelejõudmine arenenud demokraatlikele riikidele natuke aega. Okupatsiooniaeg on meie kollektiivset aju korralikult räsinud, kuid pealesurutud kogemus aitab ka paremini mõista, mis on vabaduse hind. 

President Alar Karis juhtis õigesti tähelepanu koalitsiooni ja opositsiooni võitlusele võidu nimel ning esitas retoorilise küsimuse, kas kaalul pole midagi enamat. Kas me tahame või mitte, siis poliitiline mudamaadlus on kahtlemata poliitika osa, kuid tihti kompavad erakonnad valijate taluvuse piire. Niimoodi jäävadki lõpuks olulised teemad tähelepanuta ja sisulist diskussiooni nende üle ei toimu.

Poliitika on kompromisside kunst – nii öeldakse. Täpselt niimoodi sünnib ka valitsusperioodi aluseks olev koalitsioonileping. Seal lepitakse kokku ühisosas, mis tähendab, et väga paljud erakondade antud valimislubadused jäävad kahjuks täitmata. Paratamatu, kuid lepingud on ka muudetavad.

Opositsiooni ja koalitsiooni vahekorrast on viimasel ajal palju räägitud ning kirjutatud. Vahet ei ole, milline on koalitsioon, teerullipoliitika tuleb varem või hiljem mängu. Täpselt samamoodi läheb käiku ka obstruktsioon. Nüüd oleme jõudnud juba nii kaugele, et asjadele andis õigusliku hinnangu riigikohus.

Poliitilise kultuuri muutmiseks ma soovitan riigikogu saadikutel teha ise seadusealgatusi. Koalitsioonileping ei ole püha lehm, mis välistab isemõtlemise, sest riigikogu saadik on oma otsustes vaba. Idealistina olen ma palju rääkinud poliitilise konkurentsi avamisest. Äkki lõpetame mitmel toolil istumise ja kehtestame reegli, et iga järgmine mandaat tühistab eelmise. Samuti muudame riigikogu valimistel üleriigilised valimisnimekirjad avatuks ja langetame valimiskünnise kolmele protsendile. 

foto: Vahur Kollom
Tartu Postimees, 23.08.2023 "Vahur Kollom: saadik on oma otsustes vaba"