Tartu Heaks

Tartus toimusid pöördelised sündmused juba eelmiste kohalike valmiste ajal, mil said volikokku valimisliidud Vabakund ja Isamaaline Tartu Kodanik. Võin julgelt väita, et valimisliitude tekkimine ja valituks osutumine näitasid tollal rahulolematust linnavõimu suhtes.

On täiesti loogiline, et valimisliidud tegid omavahel koostööd ja said mõlemad tunda koalitsiooni teerulli. Väga paljudes kohtades on jäänud kõlama üks küsimus: kus tehakse Tartus otsuseid? 

19. veebruaril leidis Tartus Eesti Rahva Muuseumis aset tähendusväärne sündmus. Nimelt sündis uus valimisliit nimega „Tartu heaks”. Märt Läänemetsa poolt välja käidud nimi meeldis osapooltele kõige rohkem. Antud kontekstis on sõna „heaks” kindlasti mitmetähenduslik. Kerge vihje sellele, et asju pole Tartus kõige paremini aetud ja selge sõnum, et valimisliit on loodud Tartu hüvanguks.

Oli olemas ka teine nimevariant „Tartu eest”, kuid see ei osutunud kõige populaarsemaks ja selgus, et vastava domeeni oli 26. jaanuaril Tanel Tein oma firma Imid OÜ nimele registreerinud. Head nimed ei kipu kaua vabana püsima ja Eestis pidi üsna hea domeeniäri olema. Lõpp hea, kõik hea.

Algatusgrupp käis koos ikka üsna mitu korda ja arutelud olid uskumatult konstruktiivsed. Arutelus osalesid peale volikogus esindatud valimisliitude esindajate ka Vabaerakonna ja erakonna Eestimaa Rohelised liikmed ning aktiivsed linnakodanikud. Tartu jaoks olulistest teemadest saadi ühtemoodi aru. Mõisteti, et linn vajab muutusi ja Tartu heaks ollakse valmis neid ka täide viima. Algus on tehtud ja pühapäeval öeldi välja esimene selge seisukoht – linna poliitiliseks juhiks on linlaste poolt otse valitud volikogu esimees ja linnapea (linnadirektor) juhib linnavalitsust kui linna haldusaparaati. Olgugi, et teatud põhiteemade suhtes on kokkulepe juba olemas, siis sisuline töö programmi koostamisel alles algab. Moodustatud on juba spetsiaalsed töögrupid ja konstruktiivsed arutelud on jätkumas. Üks asi on veel paigas - valimisliidu esinumber on Jüri-Ott Salm.

Oluline on märkida, et valimisnimekiri on avatud kõikidele tartlastele, kes jagavad valimisliidu mõtteid ja soovivad kaasa aidata linna arengule. Valimisliit on loodud Tartu heaks! 

Valimisnimekirjaga liituja soovija võtab ühendust aadressil kollomvahur@gmail.com.

Lisan siia valimisliidu pressiteate:

Tartu valimisliitlased ühinevad Tartu heaks

Pühapäeval Eesti Rahva Muuseumis kohtunud kahe Tartu linna volikogus esindatud valimisliidu liikmed otsustasid sügisel toimuvale kohaliku omavalitsuse valimisele vastu minna ühise nimekirjaga "Tartu heaks". Esinumbriks kinnitati senine volikogu liige Jüri-Ott Salm.
Valimisliidu Isamaaline Tartu Kodanik ja Vabakunna liikmete sisuline koostöö sai alguse möödunud aasta suvel, kui üheskoos kohtuti endise õiguskantsler Allar Jõksiga, kus arutati nn kahe tooli seadusega seonduvat. Sealt edasi on regulaarsete kohtumiste tulemusel kaardistatud programmiline ühisosa. Täna sõnastasid eestvedajad peamised eesmärgid, valisid esinumbri ja valimisliidu olemust kõige paremini väljendava nime.
"Kindlasti pöörame oma programmis suuremat tähelepanu murekohtadele, mida linnakodanikud pidasid viimases küsitlustes suuremateks probleemideks, nt töökohad, korruptsioon ja laste ning noortesõbralik linn," ütles valimisliidu esinumber Jüri-Ott Salm.
Isamaalise Tartu Kodaniku saadikurühma nõunik Toomas Kalmuse sõnul võiks tulevikus olla linna poliitiliseks juhiks linlaste poolt otse valitud volikogu esimees, linnapea(linnadirektor) juhib linnavalitsust kui linna haldusaparaati ja on ametis pikema perioodi kui üks linnavolikogu koosseis ning on konkursi korras valitav. Kalmus möönab, et sellise süsteemi käivitamine nõuaks suurt julgust ja pealehakkamist, sest linnavalitsuse ametikohad tuleks lahti haakida «parteilisest toiduahelast».
Eelmistel valimistel ei usutud, et üks valimisliit  ületab Tartu linnas valimiskünnise. Eksiti - künnise ületasid lausa kaks valimisliitu. „Me oleme näinud valimisliidu võitu ühes Eesti suuremas linnas Pärnus - meie eesmärk ei ole väiksem," ei olnud Salm ja Kalmus tagasihoidlikud. Tänane Postimehe küsitlus annab valimisliidule Tartus liidripositsiooni 29 % toetusega (järgnevad Reformierakond 20%  ja Sotsiaaldemokraadid 18%), mistõttu valimisliitlaste ambitsioonikas start ei ole sugugi ülepingutatud.
Lisaks Vabakunna ja Isamaalise Tartu Kodaniku liikmetele on algatusgrupiga ühinenud Vabaerakonna ja Eestimaa Rohelised erakonna liikmeid. Valimisnimekiri saab olema avatud kõigile linnakodanikele, kes jagavad meie mõtteid ja toovad endaga kaasa häid ideid, tahavad tegusteda Tartu heaks ning toovad Tartule uut hingamist.
Heade mõtete Tartust peab saama heade tegude Tartu! Kõik Tartu heaks!

foto: Vahur Kollom