Uus majandus — robotitest kodanikupalga mõtteni

Maailm on pidevas muutumises ja Eestil on ees aina uued ja uuemad väljakutsed kuidas saavutada edasiviiv tulemus oludes, kus meid sünnib juurde liiga vähe, kus me elame pikaealisteks ja tehniline areng on aina tempokam. Tehnoloogia arengus on varemgi nähtud ohtu inimeste eksistentsile ja uued asjad tundunud hirmutavad.

Tehnilised lahendused mõjutavad majanduse arengut, isegi igapäevane poeskäik suunab meid iseteeninduskassasse. Suur osa meie igapäevaelust on digitaalne. Loodud on palju digitaalseid platvorme ja rakendusi, kus osapooled kohtuvad. Isesõitvad autod on juba ringlemas, katusekivid on ühtaegu nii katusekate kui ka päikesepatareid. Robotid on tulnud meie ellu.

Edu tuleb lihtsamalt kui arvestame tehnoloogia arenguga, peame suutma uuendustega kaasa minna. Riik peab oma strateegilistes valikutes arvestama tehnoloogia arengutest tulenevaid mõjusid ja vajadusel tegema muudatusi haridus– ja teadustegevuses ning õigeaegselt kohandama seadusloometki.

Edukas riik on see, kes suudab väljakutsetele vastata ja leida enda jaoks sobivad lahendused. Jah, Eestis ei ole niipalju raha, et siia luua oma Räniorg, kuid arvestades riigi väiksust, saame teha vajalikke muudatusi väga kiiresti. Otse loomulikult ei tohi keegi seetõttu maha jääda. Elukestev õpe peab olema nii korraldatud, et kõik suudavad uute oludega kiirelt kohaneda, vaatamata vanusele. Kas kõlab liiga optimistlikult? Ei kõla, see ongi pideva arengu üks võtmetest, ka praegu.

Eesti peab olema iga päevaga aina enam innovaatiline ning arvestama uute olude ja arengutega. Ainult nii tagame riigi jätkusuutliku arengu.

Löögi alla on jäämas Eesti sotsiaalsüsteem. Tehniline areng võib kaasa tuua ka töökohtade rolli muutumise või suisa kadumise, mis võib põhjustada omakorda toimetulekuraskusi. Selle ühe lahendusena on välja pakutud kodanikupalka — tingimusteta põhisissetulekut, mille puhul kõigile kodanikele makstakse riigi poolt regulaarset maksuvaba toetust, mille määr ei sõltu inimese muudest tuludest. Me peame julgema sellest rääkida — tingimusteta põhisissetuleku rakendamisel ei ole inimestel enam vajadust tõendada enda sotsiaalabikõlblikkust. Jõukaks saamiseks on vaja tööd teha, ja võimalus elukestvaks õppeks tagab inimestes huvi töötamise vastu. Mina julgen öelda, et kodanikupalk hoiaks ära inimese langemise vaesuslõksu — arutame selle lahenduse väärtuse ja väärikuse üle!