Arupärimine põhjapoolse ümbersõiduga seoses

Esitasin Tartu linnavolikogu 15.veebruari istungil arupärimise põhjapoolse ümbersõiduga seoses. 

ARUPÄRIMINE

põhjapoolse ümbersõidu kohta

15. veebruar 2024

Tartu linn on astumas samme liikluskoormuse vähendamiseks linnas. Seda kinnitavad kahe liikuvuskeskuse rajamise plaan Võru maanteele ja Lõunakeskuse juurde. Samuti toob Tartu parkimispoliitika alusanalüüs välja kolm peamist eesmärki, milleks on sõidukite arvu vähendamine ühe inimese kohta, sõidukite sissevoolu vähendamine naaberomavalitsustest ja parkimiskohtade arvu minimeerimine, mis on vajalik ühe auto kohta päevas. Ambitsioonikas plaan, millel juures hetkel ei ole veel konkreetset rakenduskava.

Üks vahend liikluskoormuse vähendamiseks, sealhulgas uue parkmispoliitika rakendamiseks Tartu linnas, on liikluse ümbersuunamine. Põhjapoolse ümbersõidu rajamine on hetkel piltlikult öeldes laualt maas ja vahendeid riigil selleks väidetavalt ei ole. Samas on Tartu linna ja Tartumaa jaoks tervikuna tegemist väga olulise investeeringuga. Tehtud loenduse järgi läbivad Narva maanteed ja Aruküla teed ühes kalendrikuus kokku ligikaudu 2,2 miljonit sõidukit. Põhjapoolse ümbersõidu realiseerimine selle esmases mahus, sealhulgas Tiksoja silla ehitamine, vähendab oluliselt eespool mainutud tänavate liikluskoormust ja liiklusest tekkivat müra.

Lähtuvalt eeltoodust, palun Teil vastata suuliselt ja kirjalikult järgnevatele küsimustele:

1. Milline on vabariigi valitsuse tegevuskava Põhja ringtee ehitusel ja millist informatsiooni on sellega seoses Tartu linnavalitsusega vahetatud?

2. Milliseid konkreetseid samme on Tartu linnavalitsus möödunud aasta jooksul astunud, et hoida Tartu ja Tartumaa jaoks vajalik investeering aktuaalsena?

3. Millised on linna tegevused selle projekti taganttõukamisel?

Lisainfo saamiseks konkreetse investeeringuobjekti kohta klikka siin, siin  ja siin.  

Vastuse arupärimisele leiate siit: Põhjapoolne_ümbersõit.pdf
foto: Vahur Kollom, Madeira, Cabo Girao