Jaanuar Tartu linnavolikogus

  • Tutvustati Tartu parkimispoliitika alusanalüüsi tulemusi
  • Tartu saab riigi toel kaks uut liikuvuskeskust
Jaanuari kuu oli Tartu linnavolikogus suhteliselt rahulik. Peamistelt andis linnavalitsus informatsiooni oma plaanidest ja tutvustas mõne uuringu tulemusi. 

Võibolla kõige huvitavam oli 16. jaanuari arengu- ja planeerimiskomisjoni koosolek, kus tutvustati Tartu parkimispoliitika alusanalüüsi tulemusi ja anti infot mitmeliigiliste ühistranspordisõlmede (liikuvuskeskuste) asukohavalikutest. 

Tartu parkimispoliitika alusanalüüs märkis ära uue parkimispoliitikal kolm peamist eesmärki: 

1. Vähendada sõidukite arvu ühe inimese kohta. 

2. Vähendada sõidukite sissevoolu naaberomavalitsustest. 

3. Minimeerida parkimiskohtade arvu, mis on vajalik ühe auto kohta päevas. 

Väga ambitsioonikad eesmärgid. Kuidas ja millal need eesmärgid realiseeruma hakkavad, on juba omaette küsimus, sest rakenduskava selle juures ei olnud. Tõenäoliselt on oodata tulevikus parkimitasu tõusu ning tasulise parkimisala laienemist linnas. Ehk autoomaniku jaoks tulevikus elu linnas lihtsamaks ei lähe. 

Kaks asja, mis riigi poolt antava lisaraha eest ära tehakse, on liikuvuskeskused Võru tänaval ja Lõunakeskuse juures. Raadi-Kruusamäe elanikuna ootan, et valmib tulevikus liikuvuskeskus ka Raadil. Narva maanteed ja Aruküla teed läbib ühes kalendrikuus ligikaudu 2,2 miljonit autot. Komisjonis selgus, et Raadile on plaanis  tulevikus liikuvuskeskus rajada, kuid hetkel ei ole veel leitud sobivat maatükki. 

Lisan siia ka ühe huvitava pildi, mis annab ülevaate sõidukite liikumisest Tartus. 

Tutvu analüüsiga: 
Tartu parkimispoliitika alusanalüüsi lõppraport - SPIN Unit - 12.12.2023.002.pdf

foto: Vahur Kollom "Pingist sai lumepatjadel diivan"