2023. aasta poliitikas ehk aruanne valijale

Head vana-aasta lõppu ja edu uuel aastal! 
Käesolevas kirjutises võtan aasta lühidalt kokku enda vaatest lähtuvalt. Aruanne valijatele. 
Valimised

Riigikogu valimistel sai erakond Eesti 200 81329 häält. Tartus toetas erakonda 9043 inimest ehk 18,4 % valijatest. Kandidaat nr 762 sai 233 häält. Kandideerisin teist korda riigikogu valimistel ja tegin häältesaagi osas oma parima tulemuse. Tuhat tänu kõikidele toetajatele.

Valitsus

Riigikogu valimistulemus andis erakonnale võimaluse võtta osa valitsuse moodustamisest. Koalitsioonileping on juba kord selline erakondade vaheline kokkulepe, kus tahes tahtmata jäävad mõned antud lubadused täitmata ja viiakse ellu ühisosa.

Erakond ise oli uude rolli sattudes natuke rabe, mis viis lõpuks muudatusteni riigikogu fraktsioonis ja ka erakonna juhtimise tasandil. Tänaseks on olukord nii erakonnas, kui ka erakonna positsioon valitsuse tasandil muutunud. Soovitan lugeda erakonna esimees Margus Tsahkna viimast intervjuud ERR-le.

Mis seob mind valitsusega? Ma olin üks nendest, kes väga keskendunult luges koalitsioonilepingu läbi ja ei rõõmustanud maksutõuse puudutavate punktide üle. Toetasin üldkoosolekul koalitsioonilepingut usus, et maksutõuse puudutavad otsused tehakse tuginedes sisukatele mõjuanalüüsidele või lükatakse maksutõus kaugele tulevikku. Mõistan, et julgeolek on oluline ja selle tagamiseks on vaja lisavahendeid. Võibolla oleks eraldi nimetatuna nn kaitsemaks olnud kõikidele üheselt arusaadavam.

Minu valimislubadused riigikogu valimistel

Minu poolt antud valimislubadustest on selgelt realiseerunud üks valimuslubadus ehk katuserahade kaotamine. Samuti on riigikogu väga tõsiselt võtnud minu poolt tõstatatud erakondade sundlõpetamise teemat, mida käsitlen järgmises punktis laiemalt.

Teiste valimislubaduste täitmine võtab aega. Eelkõige pean silmas personaalse riigi tulekut. Oma koduleheküljel välja toodud teemadel (seisukohad) hoian kindlasti silma peal ja jätkan nende põhimõtete eest seismist. Niipalju saan öelda, et kõikidele minu käsitletud poliitilise konkurentsi avamist käsitletavatele punktidele olevat Reformierakond koalitsiooniläbirääkimistel kiirelt vee peale tõmmanud.

Samuti on mul hea meel, et erakond Eesti 200 fraktsiooni liikmed riigikogus annavad kõikidele head eeskuju ja ei istu mitmel toolil korraga, andes võimaluse uutel tulijatel saada osa kohaliku omavalitsuse volikogu tegemistest.

Riigikogu

Põhiseaduskomisjon arutles minu veetud kollektiivse pöördumise üle „Korruptsioonikuritegude eest peab erakonda karistama sundlõpetamisega“ kaks korda. 19.09.2023 istungil oli komisjon seisukohal, et teema on aktuaalne ja vajab laiemat arutelu ning otsustas korraldada sel teemal 20. novembril avaliku istungi, kuhu kutsus kohale ka oma ala asjatundjad.

Suur aitäh 1212 allkirjastajale ning põhiseaduskomisjonile, eriti komisjoni endisele esimehele Igor Tarole ja tänasele esimehele Hendrik Terrasele. See on ehe märk, et riigikogu tegemistest saab osa võtta ka kaudselt, olemata parlamendi liige.
Teisalt kinnitavad sellised arutelud riigikogus kollektiivse pöördumise olulist, rahvaalgatus.ee keskkonna vajalikkust ning rõhutavad kaasamise rolli otsuste tegemisel.

Volikogu

Olen volikogu rahanduskomisjoni liige alates 8. detsember 2022.a. Rahanduskomisjoni tegemiste kohta pean oma koduleheküljel vastavat blogi, kus annan ülevaate toimunust. Rahanduskomisjonis toimuv arutelu on asjalik. Sisulisi ettepanekuid võetakse kuulda kuni selle hetkeni, kui opositsioon asub esitama linna eelarvele muudatusettepanekuid.

15. septembrist alates olen Tartu linnavolikogu liige. Olen saanud osa võtta neljast linnavolikogu istungist. Selle aja jooksul väga palju korda saata ei suuda. Võibolla toon oma tegevusest volikogus esile 9. novembril esitatud arupärimise ettevõtete kaasamisega seoses. Mul on hea meel tõdeda, et arupärimise esitamise fakt täitis kindlasti ühe oma eesmärgi, sest 27. novembril toimus linnavõimu esindajate kohtumine toitlustusettevõtjatega. Suunasime linnavõimu sõbralikult kaasamise "valulikule" teele.

Eesti 200 fraktsioon teeb volikogus head tööd. Fraktsiooni volikogu sisene ja ka avalik surve on väga tihti pannud linnavalitsuse oma otsuseid muutma või mingil moel tegutsema. Olgu selleks siis eelmises lõigus mainitud ettevõtjate kaasamine, EMO visiiditasu toetamise jätkamine või siis lastele ohtlikud Emajõe piirded.

Meedia

Olen olnud aktiivne sotsiaalmeedias ja avaldanud oma seisukohti meedias.

Artiklid:

Tartu Postimees, 23.08.23, “Vahur Kollom: saadik on oma otsustes vaba

Tartu Postimees, 28.12.23, “Vahur Kollom: ootad volikogus nagu asfalt teerulli

Pressiteade:

TV
Kanal 2, Reporter, 22.02.23, uudis teemal kodanikualgatus ja erakondade sundlõpetamine

NB! Kõik artiklid on kajastatud täies mahus ka minu koduleheküljel. 

foto: Vahur Kollom