Inimestele tuleb kätte anda õng, mitte kala

Vastus Rainer Vakra Õhtulehes edastatud kutsele tulla üle.   

Vabaerakond on oma tekkimisest alates täitnud vägagi ambitsioonikat rolli, julgedes vastu astuda senistele poliitilistele erakondadele, juhtides tähelepanu ühiskonna valupunktidele ning valitsuse tegematajätmistele. Vabaerakonna Riigikogu fraktsioon on üks töökamaid ja mitte ainult, töökad ja tublid on ka kõik teised erakonnaliikmed. Me teame, miks me tulime.

Tegemist ei ole kohe kindlasti ainult protestierakonnaga ja valijate poolt antud hääled on ennast igal juhul õigustanud.

Loomulikult ei piisa ainult Andres Herkelist, sest Vabaerakonna ja esimehe nime vahele ei saa tõmmata võrdlusmärki. Meil on ka palju teisi arukaid ja töökaid inimesi, kes on vajadusel valmis esimehe vastutust võtma ja erakonda uuele tasemele viima.

Teadmiseks, ükski erakond ei saa olla ainukene vaba inimese häälekandja Eestis. See kõlab ühe Riigikogu liikme suust natuke putinlikult, kui nimetatakse ühte erakonda tegelikuks ja ainukeseks vaba inimese häälekandjaks. mis oli, on ja jääb. Jälle lööb Suure Venna sündroom välja. Tuletan meelde, et me elame demokraatlikus riigis, kus on inimeste jaoks kõik vajalikud õigused tagatud.

Ja lõpetuseks, tänan kutsumast. Arukad vabaerakondlased kindlasti panid Sinu kutsungit tähele ja võtsid teadmiseks. Mina ilmselt sinna ei sobi, sest leian, et inimestele tuleb kätte anda õng, mitte kala. Vähem regulatsioone ja vajaduspõhised toetused sobivad mulle paremini.


foto: Vahur Kollom