Kaasamisest Tartus - ootused on suuremad

Tartu linna arengukava 2023. aasta ülesannete täitmise aruandest selgus, et elanike rahulolu osalemisvõimalustega linnaarengu ja -planeerimise küsimuste üle otsustamisel on vähenenud. Ainult 24 protsenti küsitletutest on sellega rahul.

Allikas: Tartu linna arengukava 2023. a ülesannete täitmise aruanne

Arengu- ja planeerimiskomisjoni koosolekul soovisin selgitust, miks on kahanenud elanike rahulolu nende kaasamisega planeerimisprotsessidesse. Vastutav abilinnapea märkis, et sellele on üheselt keeruline vastata, ilmselt on kasvanud elanike teadlikkus ja soov olla kaasatud ning seetõttu on ootused ka suuremad. Linn püüab väidetavalt pidevalt kasutusele võtta uusi ja innovatiivseid kaasamisviise.

Miks siis kaasamisega rahul ei olda ja kus on need innovatiivsed kaasamisviisid? 

Tuletame kasvõi meelde, kui keeruline oli kaasata neid puudutavatesse aruteludesse kohvikupidajaid. Ettevõtjate käest ei küsinud arvamust kahjuks mitte keegi. Peale volikogus esitatud arupärimist kaasamise kohta, hakkas jää liikuma ning ettevõtjatega toimunud koosolekul arutati väidetavalt peale renditasu ka teiste oluliste punktide üle. Lõpuks aga jõuti siiski kõiki osalisi rahuldava lahenduseni renditasu maksmise asjus.

Mis juhtus Supilinna parklaga? Abilinnapea isegi tunnistas, et seal läks midagi valesti.

Südalinna kultuurikeskuse detailplaneeringu eskiisi avalikul väljapanekul läksid kuus arvamust ja ettepanekut üleüldse kaduma. Lugesite õigesti. Kuidas?!

Peale teavitamist ilmusid need siiski välja ja seetõttu toimus 11.juunil ka teine avalik arutelu koosolek sama eskiislahenduse üle.

Tartu linna eelarvestrateegias 2025–2028 jäi mulle tugevalt rõhutatuna silma ka Euroopa Liidu üks olulisi põhimõtteid – subsidiaarsuse ehk lähimuspõhimõte, mille kohaselt langetatakse otsused võimalikult madalal tasemel. Juttu oli ka tsentraliseerimisest. Minu puhul seonduvad need kaks asja paljuski ka kaasamisega.

Tartu linna arengukavas 2025–2035 oli lisaks märgitud kaks head asja: linna arengus kaasarääkimise võimaluste laiendamine ja mitmekesistamine ning Tartu kogukondade võimestamine.

Kuidas neid asju aga realiseerima hakatakse, selle kohta puudub paraku igasugune info. Esitatud ettepanekud nägid välja nagu erakondade valimisprogrammi loosungid.

Arengukava ja eelarvestrateegia lähevad avalikule väljapanekule, kus siis kõik saavad oma arvamust avaldada. Ma siiralt loodan, et selleks hetkeks on kaasamise keskkonda ajakohastatud, esitatud ettepanekud on reaalajas jälgitavad ja ettepaneku esitaja saab ka kohe tagasiside, et tema ettepanek on vastu võetud.

Samuti ootan ma Tartu linnavõimu poolt kaasamise kvaliteedi olulist parandamist, sest Tartu elanike ootused on tõesti suuremad.

Fotod: Vahur Kollom ja väljavõte Tartu linna arengukava 2023. a ülesannete täitmise aruandest
Tartu Positmees, 12.juuni 2024.a, "Vahur Kollom: kaasamisest Tartus, ootused on suuremad"