Kandidaat nr 426

Kandideerin Tartu linnavolikokku valimisliidu Tartu Heaks nimekirjas kandidaadina nr 426. Valimisliidu programm on põhjalik, kuid tooksin siin esile mõned üksikud teemad, mille osas soovin kindlasti kaasa rääkida:

1. Lasteaia kohatasu peab lahti siduma alampalgast;

2. Elukestev õpe on oluline igal eluhetkel ja vananema peab väärikalt;

3. Raadi-Kruusamäe elanikuna pooldan Raadi piirkonna arendamist kultuuri, spordi, vaba aja ja huvihariduse piirkonnana;

4.Transpordi ja liikluse kvaliteedi tõstmine. Ühistranspordi küsimustes on oluline koostöö teiste kohalike omavalitsusüksustega. Parkimisprobleeme ei lahenda tasulise parkimisala laiendamine. Tartule on olulised head rahvusvahelised ühendused maailmaga;

5. Otsused peab langetama neid puudutavatele isikutele võimalikult lähedasel tasandil. Pooldan valimisringkondade taastamist valimiste ajal Tartus.

Vali Vahur volikokku! Kandidaat nr 426.

Lisainfo: www.vahurkollom.ee

foto: Kristel Vask