Lasteaia kohatasu Tartus külmutati

Neljapäeval, 20. jaanuaril külmutas Tartu Linnavolikogu lasteaia kohatasu. Tegemist oli eelnõuga, millesse kaasati ka petitsioon “Peatame kohatasu tõusu Tartu lasteaedades”, millele andsid allkirja 746 tartlast. 
Tegemist on kahtlemata sammuga õiges suunas. Valimisliidu Tartu Heaks algatus sai väärilise väljundi ja väga paljud erakonnad täitsid ka sellega seoses oma valimislubaduse, sealhulgas erakond Eesti 200

Hea on ka rõhutada, et Eesti Koostöö Kogu poolt loodud portaal rahvaalgatus.ee õigustab ennast. Kindlasti tasub olulistel teemadel algatada allkirjade kogumine. Kuigi paljud Riigikogule saadetud petitsioonid jäävad kahjuks kuhugi komisjonidesse tolmu koguma, on siiski olulisele küsimusele tähelepanu juhitud ja ühiskonna suhtumist kasvõi väikeses mahus muudetud.

Tartus läks seoses petitsiooniga väga hästi. Olgugi, et oma pressiteadetes unustas Tartu linn rõhutada rahvaalgatust ja selle rolli kogu protsessis. Siin oli aga koht linna jaoks, kus saanuks rõhutada kaasamise olulisust, kaasamist ennast  ja võita ka valija silmis plusspunkte. Kahjuks ei taibanud linna meedianõunikud kogu asja olulisust. 

Samas saab linnavõimu ainult kiita kaasamise pärast, sest petitsiooni esindaja Vahur Kollom kutsuti osalema Tartu linnavolikogu hariduskomisjoni istungile, kus oli teemaks vastavasisuline eelnõu.  

Kokkuvõtvalt võib öelda, et on siiski vähe selliseid petitsioone, mis leiavad oma väljundi ja rahvaalgatus “Peatame lasteaia kohatasu tõusu Tartu lasteadades” oli üks nendest, mis jõudis otsustamise tasandile ning sai teoks. 

Lasteaia kohatasu 81 eurot (koos söögirahaga 113 eurot) on aga endiselt Eesti üks kõrgemaid tasusid. Sotsiaalministeeriumi poolt tehtud 2021.a analüüsis öeldi leheküljel 111 järgmist:

“Lapsevanemate kulud KOVi lasteaiale varieeruvad maakondade lõikes mõnevõrra (joonis 3.15 ja joonis
3.16). Eristub neli maakondade gruppi.
• Madalaim ühe kuu keskmine kulu on Hiiumaal (ca 30 eurot) ja Põlvamaal (ca 34 eurot kuus).
• Ühe kuu keskmised kulud on vahemikus ligikaudu 40–60 eurot Ida-Viru-, Jõgeva-, Järva-, Lääne-,
Lääne-Viru-, Valga- ja Võrumaal.
• Ligikaudu 60–89 euro piires on kulud Tallinnas ning Harju, Pärnu, Rapla, Saare ja Viljandi
maakonnas.
• Kõike kõrgem ühe kuu keskmine kulu on Tartumaal, ca 91 eurot.”

Tartu Linnavolikogu hariduskomisjoni istungil esitasin ka küsimuse lasteaia kohatasu langetamise kohta. Küsimusele lasteaia kohatasu langetamise kohta selget vastust ei saanud. Samas viidati, et siin on tegemist rohkem riikliku küsimusega ja märgiti ära, et kohalikul omavalitsusel ei ole sellist finantsvõimekust, et pakkuda tasuta alusharidust ilma teisi valdkondi tõsiselt kahjustamata ning Tartu linn pidi rõhutama seda sõnumit keskvalitsusele.

Kuigi Tartus on lasteaia kohatasu külmutatud järgnevateks aastateks, on siin kahtlemata tulevikus ruumi ka langetamiseks. Kuidas leida võimalusi lasteaia kohatasu langetamiseks? Näiteks riiklik finantstugi lasteaiakasvatajate palkadeks annaks kohalikele omavalitsustele aga võimaluse langetada kohatasu, teha vajalikke renoveeringuid ja palgata tugispetsialiste. Ükskõik ja kuidas seda ka lõpuks tehakse, ei tohiks seetõttu kannatada alushariduse kvaliteet tervikuna.

Olen teadlik, et Haridus- ja Teadusministeeriumis on valmimas alushariduse seaduse eelnõu. Kas alusharidus saab olema samuti tasuta nagu alg- ja keskharidus, seda näitab aeg. Loomulikult peab selliste reformide korral teraselt jälgima, et see ei riivaks kohaliku omavalitsuse autonoomiat, alushariduse kvaliteeti ja eralasteaedade õigusi. 
foto: Vahur Kollom