Lasteaiatasu: 81, 71 ja 61 eurot?

Valimisliit Tartu Heaks, milles osalesin, lõi 1. detsembril 2017 rahvaalgatuse keskkonnas petitsiooni pealkirjaga «Peatame kohatasu tõusu Tartu lasteaedades». Allkirjade kogumise peaeesmärk kajastus juba petitsiooni pealkirjas ja oli tingitud sellest, et erakonnad rääkisid valimiste ajal ühte juttu ning valitsedes käituti ikka endistviisi. Ka meie toonase valimisliidu esitatud eelnõud ei leidnud eelmises volikogu koosseisus toetust.

Mullu oktoobris edastati petitsioon linnale. Praegu on volikogu menetluses eelnõu, millega muudetakse määrust Tartu koolieelsete munitsipaallasteasutuste rahastamisel vanemate kaetava osa määra kehtestamise kohta ja alates tuleva aasta algusest seotakse kohatasu lahti palga alammäärast. Selle tulemusena jääb kohatasu sama suureks, kui oli mullu või on tänavu ehk 81 eurot kuus lapse kohta.

Selline muudatus tähendab linnale saamata jäävat tulu ning puudujääv summa kaetakse linnaeelarve muude laekumiste arvelt.

Hea meel on, et volikogu otsustas menetleda rahvaalgatust ja linnavalitsuse esitatud eelnõu koos, lubades anda ka algatuse esindajale volikogus sõna. Siin võib kaasamise ja kohatasu tõusu peatamise eest võimukoalitsiooni ainult kiita, kuigi linna väljastatud 10. jaanuari pressiteates puudus vähimgi viide rahvaalgatusele.

Allkirjade kogumine ja selle ümber toimunud tegevus kestis pea neli aastat. Täpselt niikaua läks ka võimuerakondadel aega mõistmaks, et Tartu ei vääri kõrgeima lasteaia kohatasuga linna tiitlit. Oluline on märkida, et 746 tartlast aitasid oma isikliku allkirjaga muutustele kaasa. Allkirjade kogumine õige eesmärgi nimel kandis vilja ja avaldas valitsevatele erakondadele piisavalt survet, et lisada ka vastavasisuline punkt koalitsioonilepingusse.

Väärib märkimist, et riigikogu valimistel lubasid Reformierakond, Keskerakond ja sotsid üleüldse tasuta lasteaiakohta. Riigis ja linnas on koalitsiooni juhtpartner üks ja sama erakond, kuid mingist reformist pole midagi kuulda.

Tutvunud nüüd Tartu lasteaiatasu külmutamise eelnõuga, tekkis mul ainult üks küsimus. Miks ei võiks tasu tulevikus langeda? Näiteks 2023. aastal 81 eurot, järgneval aastal 71 ja siis juba 61 eurot? Nendele küsimustele võiksid linnavolikogu liikmed eelnõu menetlemise käigus ettekandja tähelepanu juhtida. Kohatasu langetamise ühe katteallikana pakun aga välja kõrgemate linnaametnike palga vähendamist.


foto: Vahur Kollom
Tartu Postimees, 17.jaanuar 2022 "Vahur Kollom: lasteaia tasu: 81, 71 ja 61?"