Kandidaat nr 445

Kandideerin Eesti 200 nimekirjas Tartu linnavolikokku. Kolm põhiteemat, mille eest seisan on taskukohane lasteaia kohatasu, kaasamine ja linnaruumi planeerimine.

Lasteaia kohatasust olen korduvalt kirjutanud ja soovin endiselt, et see seotaks lahti palga alammäärast ja muudetakse taskukohasemaks. Kindlasti mõjutab vastavasisuline otsus linnaeelarvet. Leian, et riik peab kohaliku omavalitsuse tulubaasi suurendama. Kuid eelkõige seab kohalik omavalitsus ise paika oma prioriteedid ja betooni kõrval peab nägema ka inimest.

Tartus on inimesed kaasatud peamiselt läbi valimiste ja projektikonkursi nimega kaasav eelarve. Elanikelt arvamuse küsimine on ka valimistevahelisel perioodil demokraatlikus ühiskonnas täiesti normaalne nähtus. Usaldame oma inimesi. Rõhutan Eesti 200 Tartu valimisprogrammist alljärgnevat punkti: 

“Kehtestame nõude viia olulistes linnaruumi, teenuseid ja keskkonda puudutavates küsimustes läbi rahvaküsitlusi. Samuti viime sisse rahvaalgatuse korra, millega saab linnakodanike allkirjadega lisada volikogu päevakorda punkte, mille osas volikogu peab võtma selge seisukoha.”

Linnaruumi planeerimine vajab muutust. Eesti 200 valimisprogrammis on väga selge ettepanek rohelise Tartu kokkuleppe algatamiseks. Peame arvestama kliimamuutustega ning hoidma tasakaalus hoonete ja rohealade vahekorra. Elanikelt saame aga läbi rahvaküsitluse küsida seisukohta edaspidiste arengute suhtes.

Olen seisukohal, et kunstimuuseumi ja linnaraamatukogu hoone on mõistlik ehitada mujale, kui südalinna keskparki ja seda ilma konverentsikeskuseta.

Tartu vajab muutust linnajuhtimises. Väga mõistlik on Eesti 200 programmis ettepanek linnavalitsuse juurde luua teenusekorralduse meeskond, mille ülesandeks on leida tänastele teenustele personaalsed, ökonoomsed ja valdkondlikke silotorne lõhkuvad uued lahendused. Uute keskkondade arendamisel peab eelkõige lähtuma linlase, mitte linnavalitsuse vajadustest. Elanikud vajavad kasutajakeskseid teenuseid, bürokraatia vajab vähendamist ning linn julget ja ambitsioonikat juhtimist.

Kui nõustute eeltooduga, siis ärge unustage valimiskasti juures olles kandidaati numbriga 445.

Ette tänades,

Vahur Kollom
kandidaat nr 445.

NB! Hea tava kohaselt olen raadiost Ring Fm väikesel eetripausil. Kohtume raadio vahendusel juba 18. oktoobril.foto: Aigar Nagel