Kevadkuu Tartu linnavolikogus

  • SÜKU planeering on avalikul väljapanekul
  • Annelinna ringteele jalgrattateid veel ei tule
  • Vajalik on läbi viia linna maade kasutamise inventuur
  • Vastus arupärimisele kinnitas veelkord, et põhjapoolne ümbersõit on laualt maas
  • Tartus sulab lumi ise ära, Tallinnas aga plaanitakse kaotada teoorjus

Komisjonid

Tartu linnavolikogu komisjonides tekitasid pikemad arutelu punktid, mis käsitlesid informatsiooni südalinna kultuurikeskuse rajamise ettevalmistustest ja loa andmist Sõpruse silla ja selle lähiala rekonstrueerimise ja omanikujärelevalve riigihangete korraldamiseks ning rekonstrueerimistööde osaliseks finantseerimiseks projektis "Jalgrattatee põhivõrgu rajamine Sõpruse sillal ja selle lähialal Karlovas" osalemiseks.

Ikka see SÜKU

SÜKU osas on koalitsioonil ja opositsioonil asjadest nagunii täiesti erinev arusaam. Selge on see, et kesklinna pargis raiutakse maha ligikaudu sada puud, kaob laste mänguväljak ning SÜKU alla planeeritakse kahekorruselist parklat autode jaoks. Asjatundjad muideks juba kahtlevad, kas sellise parkla rajamine ka tehniliselt võimalik on ja ei ole ka teada, kuipalju see tõstab kogu projekti maksumust.

Eesti 200 fraktsiooni esindajad ütlesid ühisel arengu- ja planeerimiskomisjoni ning keskkonnakomisjoni istungil järgmist:

1. Lenne Rähn-Kuusik soovis selgitust, millised plaanid on alal olevate puudega, haljastuse nii suurel määral likvideerimine ei olnud enne teada. Samuti ei pidanud ta põhjendatuks nii suure parkimismahu kavandamist, eesmärk peaks olema kesklinnas autode arvu vähendada.

2. Vahur Kollom märkis, et tuleks rohkem arvestada ka nende 5000 inimese huve, kes kirjutasid alla keskpargi säilitamise petitsioonile, võib-olla oleks mõni muu asukoht kultuurikeskusele siiski parem.

Pidasin vajalikuks tuletada meelde ka linnavolikogule esitatud kollektiivset pöördumist, milles on kaudne viide, et tartlaste kaasamisega on linnas endiselt keerulised lood.

3. Irja Alakivi märkis, et südalinna kultuurikeskusesse on pandud kokku liiga palju asutusi ja ettevõtlust, see mõjutab negatiivselt olulisi kultuuriasutusi ja nende ruume (nt kunstimuuseumi hoidlate puudumine). Asukoht kahe olulise silla vahel on probleemne ka võimalikes konflikti- ja kriisisituatsioonides, on väga suurte kahjustuste oht nii olulistele kultuuriasutustele. Puudulik on ka keskkonnamõju hindamise aruanne: ei ole analüüsitud null-alternatiivi, KSH-s pakutud meetmed ei kompenseeri elujõus pargi likvideerimist ning aktiivselt kasutatava mänguväljaku ja turismibusside peatumiskohtade kaotamist, ei näidata, kus oleks kesklinnas võimalik vähendada kõvakattega alasid jm probleemid. Uue suure parkla rajamine süvendab linna autokesksust ning tõstab suurõnnetuste ohtu kultuuriasutuste hoones. 

Loe ka artkilit “Irja Alakivi: milleks Sükule parkla?"

21. märtsist 22. aprillini toimub Vanemuise 1 krundi ja selle lähiala ehk südalinna kultuurikeskuse detailplaneeringu eskiislahenduse ning keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek. Selle aja jooksul saavad kõik huvilised teha ettepanekuid. Tutvu planeeringuga siin: https://www.tartu.ee/et/kultuurikeskuse-planeering

Sõpruse sild ja jalgrattateed

Sõpruse silla ja selle lähiala rekonstrueerimine ning jalgrattateede rajamine tekitas majanduskomisjonis ja rahanduskomisjonis elavat arutelu. Positiivne on asjaolu, et lõpuks vahetatakse välja ka need koledad roostetavad käsipuud, mida on aastakümneid üritatud seal värvida ja lõpuks on tulemus ikka sama kole. Silla rekonstrueerimiseks suletakse üks pool sillast ja liiklus suunatakse ühele sillaosale. Igal juhul kahe aastaga üritatakse rekonstrueerimisega ühele poole saada.

Varasemalt oli tutvustatud komisjonides erinevaid ekspertide poolt koostatud hinnanguid, kus ühes pakuti välja Sõpruse sillale üks autode sõidurida kummaski suunas. Väidetavalt oleks selline lahendus olnud silla jaoks parem. Samuti ei sisaldanud käesolev rekonstrueerimisprojekt jalgrattateid Annelinna ringteel. Need olid küsimused, millele Eesti 200 fraktsioon tähelepanu juhtis. Rahanduskomisjonis andsin sellele projektile heakskiidu, sest sild vajab renoveerimist ja riigi raha on vaja jalgrattateede rajamiseks ära kasutada.

Volikogu istung

15. märtsi linnavolikogu istungil olnud teemadest võib esile tuua Tartu linna siseauditi juhi aastaaruande. Näiteks linnale kuuluvate maade kasutamise osas oli auditi eesmärk välja selgitada, kas linna maade tegeliku kasutuse üle on järelevalve toimunud, kas ja kui palju võib Tartu linnas olla seadusliku aluseta kasutusse võetud linnale kuuluvaid maid, kas maade kasutusse andmisel on huvitatud isikuid koheldud võrdselt ning millised võiksid olla maade kasutusse andmisel või omandisuhete korrastamisel täiendava tulu teenimise võimalused.

Auditi tulemusena jõuti järeldusele, et linnale kuuluvate ning välja renditud maade haldamine on toimiv sõlmitud lepingute alusel tasu laekumise osas, kuid vajab täiendusi maade tegeliku kasutamise järelevalve osas (sh tuleb kasutusse võtta infosüsteemide võimalused info kogumiseks, visualiseerimiseks ja osakondade ülese kasutamise võimaldamiseks). Vajalik on läbi viia maade kasutamise inventuur ja leppida hiljemalt selle käigus kokku olulisemad maade kasutamise ja võõrandamisega seotud tingimused.

Auditist tulnud järeldustest selgus, et on vajalik on läbi viia maade kasutamise inventuur ja leppida hiljemalt selle käigus kokku olulisemad maade kasutamise tingimused, siis esitasin volikogus ka küsimuse: “Kas maade kasutusse andmisel on huvitatud isikuid koheldud võrdselt”. Selgus, et andmed on siin ja seal registrites vananenud ja vajavad uuendamist. Kuid otsest vastust ma oma küsimusele siiski ei saanud. Huvilistel soovitan Tartu linna siseauditi aruandega tutvuda siin – klikka.

Arupärimised

Enne volikogu istungit sain vastuse ka enda poolt esitatud arupärimisele põhjapoolse ümbersõidu kohta. Vastavalt minu poolt volikogus Tartu linnavalitsusele esitatud arupärimise vastusele on ümbersõidu osas tehtud vajalikke ettevalmistusi ja suheldud nii kliimaministeeriumi kui ka Transpordiametiga. Hetkel ei ole Tartu põhjapoolne ümbersõit jõudnud ikkagi riigi teehoiukava koosseisu ja sealt edasi riigi eelarvestrateegiasse. Mõistan, et tänases julgeolekuolukorras on vaja teha teisi valikuid, kuid taristusse investeerimine on kindlasti vajalik ja tartlastena peame selle eest seisma.

Volikogus ma ei soovinud arupärimisele suulist vastamist. Kuid kasutasin siiski võimalust tänada abilinnapead vastuse eest ja tuletasin meelde, et nad oma erakonda kuuluvale kliimaministrile rohkem survet avaldaksid. Vaata volikogu istungi ülekannet alates 1:53.06. Arupärimise vastuse leiate siit: Põhjapoolne_ümbersõit.pdf

Oli ka üks traditsiooniline opositsiooni arupärimine talvise teehoolduse kohta. Ei ole vist vana uudis, et Tartu linnavõim ei ole selle talve jooksul vastava ülesendega just kõige paremini hakkama saanud. Ka abilinnapea vastusest käis korra läbi selline ansipiaegne väljend, et lumi sulab ise ära. Mõnevõrra huvitavam on aga olukord lumekoristuse osas, peale Keskerakonna võimult kukutamist, Tallinnas. Nimelt plaanib uus koalitsioon, kuhu kuuluvad ka Reformierakond, Isamaa ja Sotsiaaldemokraatlik erakond, kaotada Tallinnas teoorjuse lumekoristamises. Huvitav, kas need head mõtted jõuavad ka Tartu linna? 

Vaata linnavolikogu istungit täies pikkuses.