Põhjapoolne ümbersõit - millal see tuleb?

Tartu linnas on tihti juhitud tähelepanu suurenenud sõidukite sissevoolule naaberomavalitsustest ja liikluskoormusele tervikuna. Parkimistingimuste karmistamine ei ole siiski võluvits, mis probleemid lahendab. Tartlastena peame seisma ka suurte investeeringute eest. Loe lähemalt. 
Selle aasta esimestel kuudel esitleti Tartu linnavolikogus volinikele komisjonides Tartu parkimispoliitika alusanalüüsi, anti infot mitmeliigiliste ühistranspordisõlmede (liikuvuskeskuste) asukohavalikutest ja tutvustati keskkonnamüra vähendamise tegevuskava. Need dokumendid andsid hea ülevaate liikluskoormuse kohta Tartu linnas.

Tartu parkimispoliitika alusanalüüsis toodi välja kolm peamist uut eesmärki: vähendada sõidukite arvu ühe inimese kohta, vähendada ​sõidukite sissevoolu naaberomavalitsustest ning minimeerida parkimiskohtade arvu, mis on vajalik ühe auto kohta päevas. Ambitsioonikas plaan, mille juures ei ole veel konkreetset rakenduskava.

Vähemalt üks parkimispoliitika analüüsis ära märgitud tegevus saab peagi teoks. Seda kinnitab plaan rajada kaks liikuvuskeskust: Võru maanteele ja Lõunakeskuse juurde. Liikuvuskeskus on ühistranspordisõlm, mis tähendab, et kui linna siseneda, saab auto jätta parklasse ja liikuda edasi ühissõiduki või jalgrattaga. Liikuvuskeskuste rajamist toetab ka riik vastava meetmega, mille eesmärk on toetada säästva liikuvuse tegevusi peamiselt kolmes suuremas linnas: Tallinnas, Pärnus ja Tartus.

Liikuvuskeskusi planeeritakse Tartusse rohkem kui üks. Raadi-Kruusamäe elanikuna ootan ma selle rajamist ka Raadile. Loenduse järgi läbivad Narva maanteed ja Aruküla teed ühes kuus kokku ligikaudu 2,2 miljonit sõidukit.

Üks vahend liikluskoormuse vähendamiseks, sealhulgas uue parkimispoliitika rakendamiseks Tartus, on liikluse ümbersuunamine. Põhjapoolse ümbersõidu rajamine on hetkel piltlikult öeldes laualt maas ja raha riigil selleks ei ole. Samas on Tartu linna ja Tartumaa jaoks tervikuna tegemist väga olulise investeeringuga. Põhjapoolse ümbersõidu realiseerimine, sealhulgas Tiksoja silla ehitamine, vähendab märgatavalt tänavate liikluskoormust ja liiklusest tekkivat müra.

Ümbersõidu rajamiseks on tehtud ettevalmistusi, on suheldud kliimaministeeriumi ja transpordiametiga, kuid Tartu põhjapoolne ümbersõit pole jõudnud riigi teehoiukava koosseisu. Mõistan praeguse julgeolekuolukorra valikuid, kuid taristusse investeerida on ka kindlasti vajalik ja tartlastena peame selle eest seisma.

NB! Tutvu ka linnavalitsusele esitatud arupärimisega. Klikka siin
foto: Vahur Kollom