Filtreeri postitusi

Aeg muuta riigiaparaat efektiivsemaks

Riigikorraldus on vaja uuendada tulevikunõuetele vastavaks. Riigi poolt inimestele pakutavad teenused peavad olema võimalikult bürokraatiavabad, personaalsed ja arvestama iga inimese eripärasid ja vajadusi.

Ettevõtte tegelik juht

Riigikogu menetluses on eelnõu, millega muudetakse maksukorralduse seadust. Edaspidi on võimalik nõuda ka äriühingut tegelikult juhtivalt isikult, kes ei ole kantud juhatuse liikmena äriregistris registrikaardile, vastutusotsusega sisse tahtlikult tekitatud maksuvõlg. Ehk siis on plaan panna vastutama äriühingu võlgade eest lisaks juhatajale ka teisi juhtimises osalenud isikuid, sealhulgas omanikke ja juhatuse liikme lähedasi.