Filtreeri postitusi

Lisaeelarvest, arengukavast ja eelarvestrateegiast

 • Lisaeelarve ja eelarvestrateegia on koostatud liiga optimistlikult
 • Koalitsioon ja opositsioon ei ole linna eelarvele muudatusettepanekute tegemisel võrdses inforuumis
 • Linna laenukoormus on 2028.aastal 217 miljonit eurot
 • 76 % Tartu elanikest pole rahul osalemisvõimalustega linnaarengu ja – planeerimise küsimuste üle otsustamisel 

Kevadkuu Tartu linnavolikogus

 • SÜKU planeering on avalikul väljapanekul
 • Annelinna ringteele jalgrattateid veel ei tule
 • Vajalik on läbi viia linna maade kasutamise inventuur
 • Vastus arupärimisele kinnitas veelkord, et põhjapoolne ümbersõit on laualt maas
 • Tartus sulab lumi ise ära, Tallinnas aga plaanitakse kaotada teoorjus

Jaanuar Tartu linnavolikogus

 • Tutvustati Tartu parkimispoliitika alusanalüüsi tulemusi
 • Tartu saab riigi toel kaks uut liikuvuskeskust

2023. aasta poliitikas ehk aruanne valijale

Head vana-aasta lõppu ja edu uuel aastal! 
Käesolevas kirjutises võtan aasta lühidalt kokku enda vaatest lähtuvalt. Aruanne valijatele. 

Demokraatia kõverpeeglis

Tartu linnavolikogus komisjonide liikmete jaotuse määramine tekitas opositsioonis nõutust, sest esindatus on ebaproportsionaalne võrreldes valimistulemusega. Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus ehk KOKS ütleb, et komisjoni koosseisu kujundamisel arvestatakse erakondade ja valimisliitude esindajate osakaalu volikogus. Mõneti on see seadusesäte aga liiga ebamäärane. Teema ise pole uus.

Arhiiv