Filtreeri postitusi

Igatsete tasuta lasteaiakohti? Tehke siis ometi ära!

Alusharidus on osake haridussüsteemist ja kui kõrgharidus on tasuta, siis miks on kõige madalamal astmel, kus on täita oluline roll lapse kujunemisel, lapsevanematele pandud suur majanduslik koormus. Lasteaed aitab lõimuda Eesti ühiskonda ja annab võimaluse varakult omandada eesti keel. Sellepärast on eesti keele õppe kohustuslikkus juba alates lasteaiast äärmiselt vajalik.

Uus majandus — robotitest kodanikupalga mõtteni

Maailm on pidevas muutumises ja Eestil on ees aina uued ja uuemad väljakutsed kuidas saavutada edasiviiv tulemus oludes, kus meid sünnib juurde liiga vähe, kus me elame pikaealisteks ja tehniline areng on aina tempokam. Tehnoloogia arengus on varemgi nähtud ohtu inimeste eksistentsile ja uued asjad tundunud hirmutavad.

Tuleviku võti

Maailm on pidevas muutumises ja Eesti Vabariik seisab aina uute väljakutsete ees, mida toob kaasa vähene sündivus, inimeste eluea pikenemine ja tehniline areng. Julgeolekuküsimused on alati aktuaalsed ja välispoliitilistes küsimustes peab riik olema arukas ja järjekindel ega liialt lootma oma kuuluvuse üle erinevates organisatsioonides. Edukas on ainult see riik, kes suudab väljakutsetele vastata ja leida enda jaoks sobivad lahendused. Ühiskonna edukaks toimimiseks on vaja oma territooriumil kehtivaid mõistlikke ja õiglaseid reegleid ning lahendusi.