Filtreeri postitusi

Kaasamisest Tartus - ootused on suuremad

Tartu linna arengukava 2023. aasta ülesannete täitmise aruandest selgus, et elanike rahulolu osalemisvõimalustega linnaarengu ja -planeerimise küsimuste üle otsustamisel on vähenenud. Ainult 24 protsenti küsitletutest on sellega rahul.

Lisaeelarvest, arengukavast ja eelarvestrateegiast

  • Lisaeelarve ja eelarvestrateegia on koostatud liiga optimistlikult
  • Koalitsioon ja opositsioon ei ole linna eelarvele muudatusettepanekute tegemisel võrdses inforuumis
  • Linna laenukoormus on 2028.aastal 217 miljonit eurot
  • 76 % Tartu elanikest pole rahul osalemisvõimalustega linnaarengu ja – planeerimise küsimuste üle otsustamisel